DYŻURY

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

sesja poprawkowa

KIEROWNIK

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

3.09, godz. 11:30 - 12:30, p. 2.048

10.09, godz. 11:30 - 12:30, p. 2.048

PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

kontakt w pokoju 2.04

prof. dr hab. Janusz S. Bień

urlop

prof. dr hab. Jadwiga Wajszczuk

urlop

dr Celina Heliasz-Nowosielska

po indywidualnym uzgodnieniu

dr Alicja Wójcicka

7.09, godz. 11:30 - 12:30, p. 2.046

12.09, godz. 11:30 - 12:30, p. 2.046

dr Jan Wiślicki

piątki, godz. 10:00-11:00, p. 2.049

 

DOKTORANCI

mgr Jakub Kozakoszczak

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.

 

mgr Daniel Ziembicki

Konsultacje po indywidualnym uzgodnieniu.