DYŻURY

W SESJI LETNIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

KIEROWNIK

prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa

poniedziałki, godz. 10:30 - 11:30, p. 2.048

PRACOWNICY

prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

kontakt w pokoju 2.047

dr Celina Heliasz-Nowosielska

po indywidualnym uzgodnieniu 

dr Alicja Wójcicka

środa, 12.06., godz. 16:00-17:00
piątek, 14.06., godz. 11:00-12:00
środa, 19.06, godz. 16:00-17:00

dr Jan Wiślicki

piątki, godz. 9:00-10:00, p. 2.049

 

DOKTORANCI

mgr Daniel Ziembicki

 

po indywidualnym uzgodnieniu