Prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

Ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1960 r. na podstawie rozprawy Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku polskim (Ossolineum, Wrocław 1963). Jego monografia habilitacyjna została poświęcona historii, znaczeniu i morfologii liczebnika rosyjskiego (Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Ossolineum, Wrocław 1966). Profesorem tytularnym został mianowany w 1977 roku.

Przedmiot zainteresowań badawczych prof. Andrzeja Bogusławskiego  stanowią m.in.: filozofia i teoria języka, metodologia badań lingwistycznych, gramatyka, semantyka i pragmatyka lingwistyczna, leksykografia, translatologia, historia językoznawstwa, teoria literatury.

Od 1951 r. zawodowo nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 1987-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Lingwistyki Formalnej, od roku 1989 zatrudniony jest w niej na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Uniwersytet Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu, a także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uhonorowały go tytułami doktora honoris causa.

Spis publikacji od roku 2000 znajduje się tutaj.