Fundacja Międzynarodowej Solidarności
Które polskie organizacje pozarządowe działają na rzecz demokracji w Regionie? Jakie umiejętności są cenione w III sektorze? Dlaczego według Freedom House na liście krajów o wysokich standardach wolności i demokracji znalazła się... Mongolia? O tym i innym studenci II roku II st. rozmawiali z pracownikami Fundacji Międzynarodowej Solidarności (zdjęcie ze spotkania w ramach zajęć "Organizacje i zarządzanie kulturą", opowiada Krzysztof Stanowski, Prezes Fundacji)[link]

 

Słownik studiowania dla nowych studentów
Portal informacyjny UW [link]

 

USOS-ownia – oswajamy USOS
Serwis poświęcony Uniwersyteckiemu Systemowi Obsługi Studiów (USOS). Zawiera porady dla użytkowników oraz forum, na którym można znaleźć rozwiązanie swojego problemu. [link]
 

Ombudsman (rzecznik praw) Uniwersytetu Warszawskiego
Od początku listopada 2011 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego działa ombudsman, czyli rzecznik akademicki do spraw studenckich i pracowniczych. Ombudsman to osoba niezależna i neutralna, do której studenci i pracownicy mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących uczelni. Pomoc rzecznika ma charakter poufny, zainteresowani mogą pozostać anonimowi. [link]

 

Rabaty dla studentów UW
Program zniżek prowadzony przez Samorząd Studentów UW. Zniżki można otrzymać po okazaniu legitymacji studenckiej UW. [link]

 

Studenckie Biuro Pracy
Studenckie Biuro Pracy działa przy Zarządzie Samorządu Studentów UW. Zajmuje się pośrednictwem pracy dla studentów i absolwentów wszystkich uczelni. SBP powstało po to, by ułatwić życie pracodawcom i pomóc studentom poszukującym pracy. Aby skorzystać z usług Studenckiego Biura Pracy należy zgłosić się do siedziby Biura i wypełnić ankietę personalną lub pobrać ją ze strony. [link]

 

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Misją Biura Karier UW jest „świadczenie usług studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających na konkurowanie na wymagającym rynku pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom". [link]

 

Kącik za grosik
Ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkań i pokoi zbierane przez Samorząd Studentów UW [link]

 

Akademicka Poradnia Prawna
Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim jest jednostką świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Nasza oferta dotyczy pomocy w sprawach typowo "studenckich" (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej). Udzielamy porad także z zakresu m. in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Nie udzielamy porad z zakresu prawa karnego i podatkowego.  W naszej Poradni dyżurują Starsi i Młodsi Doradcy. Młodsi Doradcy, to studenci Wydziału Prawa i Administracji UW. Nad jakością udzielanych porad czuwają Starsi Doradcy, posiadający doświadczenie w doradztwie prawnym. [link]


Pomoc psychologiczna na UW
Studenci Uniwersytetu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych dwa razy w tygodniu dyżur pełni psycholog, a raz w tygodniu psychiatra. Wizyty mają charakter konsultacyjny, znaczy to, że po rozpoznaniu problemu psycholog lub psychiatra wskazuje optymalną formę wsparcia, np. doradza psychoterapię w zewnętrznym ośrodku. Zapisać można się osobiście lub przez telefon. Czas oczekiwania na konsultację waha się od kilku dni do dwóch tygodni.

Portal informacyjny UW [link]