Uniwersytet rezygnuje z opłat za drugi kierunek studiów

Brama UW

Władze Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowały o rezygnacji z pobierania opłat za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/2015.

Studenci powinni mieć pewność, że otrzymają wszechstronne wykształcenie, które pozwoli im łatwo odnaleźć się w różnych zawodach i sytuacjach. Studia powinny zatem umożliwiać wykraczanie poza ramy wąskich specjalności i czerpanie z bogatej oferty uniwersyteckich wykładów, ćwiczeń czy laboratoriów. Zgodnie z przepisami znowelizowanej w 2011 roku ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" studentowi studiów stacjonarnych przysługiwała jedynie określona pula bezpłatnych zajęć, za dodatkowe musiał płacić. Teraz, dzięki decyzji władz Uniwersytetu, sytuacja ta ulegnie zmianie. – Osobom ambitnym chcemy dać szansę uczestniczenia we wszystkich zajęciach, poszerzających ich wiedzę i umiejętności – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Ale nie chcemy zapewniać wygodnego życia tym, którym zależy tylko na legitymacji studenckiej – dodaje.

5 czerwca 2014 roku Trybunał orzekł, że część zapisów ustawy jest niezgodna z konstytucją. Na ich podstawie uczelnie publiczne mogły pobierać opłaty za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

Uznane za niezgodne z konstytucją zapisy tracą moc 30 września 2015 roku. Do tego dnia ustawodawca ma czas na ich zmianę. Po wyroku Trybunału Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarowało szybką modyfikację przepisów. Uniwersytet ma nadzieję, że nowe prawo jak najszybciej wejdzie w życie.

Informacja ze strony UW: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet-rezygnuje-z-oplat-za-drugi-kierunek-studiow/

 

———————

Szanowni Państwo z radością spieszymy donieść, że udało się wprowadzić zmiany do programu studiów, które - mamy nadzieję - wychodzą na przeciw Państwa oczekiwaniom.

Po pierwsze - studenci II roku obu stopni studiów będą mieli dodatkowe zajęcia z języka regionu - warsztaty komunikacyjne. Zajęcia będą polegały na rozmowie (będziemy próbować łamać bariery komunikacyjne:) na bieżące tematy polityczne / kulturowe w regionie. Wymiar godzinowy zajęć: po 30 godzin w semestrze (wybieramy po dwa języki - te same co PNJR).

Po drugie - dla studentów I roku obu stopni studiów przygotowaliśmy zajęcia pt. Psychologia komunikacji (odpowiednio I i II). Zajęcia będzie prowadzić osoba z zewnątrz, trener psycholog, będą to zajęcia o charakterze praktycznym, służące podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pracy i.. życiu osobistym :)

Po trzecie - dla studentów II stopnia wprowadzamy przedmiot na temat teorii przekładu literackiego. Nie będą to jednak zajęcia stricte teoretyczne - dotyczyć będą różnych najlepszych strategii tłumaczeniowych.

W związku z tym - zatrudniamy nowe osoby do pracy w KSI, które będą wykładać w Katedrze język białoruski, słowacki i czeski! :)
Dlatego też już teraz możemy poinformować, że od października ruszy długo oczekiwana grupa z języka białoruskiego na poziomie B, a także grupy z języka słowackiego na poziomie B i czeskiego na poziomie A! Informujemy jednocześnie, że grupy te ruszą tylko po otrzymaniu od nas informacji o zainteresowaniu tymi przedmiotami przez studentów! Prosimy o informacje na ten temat do sekretariatu KSI.

I na koniec - rodzynka na torcie - od października ruszą zajęcia z języka niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego na poziomie C!

————————

Szanowni studenci,

Informujemy, iż że znane są już terminy obron prac dyplomowych dla studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wieczorowych i niestacjonarnych zaocznych I i II stopnia.

Każdy student chcący obronić pracę dyplomową w czerwcu 2014 POWINIEN:

·         Do 16.04.2014 (środa) złożyć wypełniony razem z promotorem w Sekretariacie KSI wniosek o powołanie komisji (wniosek dostępny w Archiwum Prac Dyplomowych po zalogowaniu się),

·         Do 02.06.2014 (poniedziałek) złożyć gotową pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora wraz z wymaganymi dokumentami do Sekretariatu.

·         Zaliczyć wszystkie przedmioty na początku sesji egzaminacyjnej (10-16.06.2014r.)

·         uregulować wszystkie zobowiązania finansowe

Obrony prac dyplomowych odbędą się w dniach 22-27.06.2014 roku.

 

UWAGA!!!!

W APD powinien się wyświetlać temat Państwa pracy zgłoszony w lutym do Sekretariatu.

W przypadku gdy:

·         temat się nie wyświetla, proszę o poinformowanie o tym Sekretariatu, bądź złożenie zgłoszenia tematu pracy dyplomowej,

·         temat jest nieaktualny, proszę o złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego tematu pracy również do Sekretariatu.

 

Osoby, które nie dotrzymają terminów nie będą miały szansy na obronę pracy dyplomowej w sesji czerwcowej.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
informujemy, że zajęcia Dr Kramara, "Wiadomości o współczesnej Ukrainie" w dniu 14.03.2014 będą miały charakter otwarty.
Na zajęcia został zaproszony Tomasz Piechal, redaktor działu Partnerstwo dla kultury (eastbook.eu), który od listopada relacjonuje wydarzenia na Ukrainie dla polskich mediów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem na posłuchanie wiadomości z pierwszej ręki i wzięcia udziału w dyskusji.

Zajęcia odbędzą się o 10.15, sala nr 8 (na parterze)

 

———————

Szanowni Studenci, Szanowne Studentki!
Przypominamy Państwu o obowiązku aktywacji poczty studenckiej w domenie "@student.uw.edu.pl". Z poniższego filmiku dowiedzą się Państwo, jak to zrobić.

Informacje również na stronie USOSownia

 

 

 

———————

7 marca 2014 roku mija termin składania dokumentów w ramach kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu ERASMUS+. Szczegółowe informacje w zakładce ERASMUS

——————————————

Kinematograf KSI - czyli spotkania z filmowym dokumentem z Europy Środkowo-Wschodniej i o Europie Środkowo-Wschodniej!

 

Spotkania, obejmujące charakterystykę, prezentację i dyskusję nad wybramymi filmami mają charakter otwarty, czekamy na wszystkich zainteresowanych, choć szczególnie zapraszamy  studentów KSI EŚW. 

Spotkania odbywają się w budynku WLS przy ul. Szturmowej 4, sala 306.

Przedstawiamy harmonogram spotkań:

 

1. 3 kwietnia – Królik po berlińsku (Polska/Niemcy)
2. 24 kwietnia –
Inna Chelsea (Ukraina)
3. 8 maja –
Plac Kalinowskiego (Białoruś)
4. 22 maja –
The Singing Revolution (Estonia)
5. 5 czerwca –
Obywatel Havel (Czechy)

 

 

 

——————————

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne  i zamierzają  po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją  efektów  300 PLN.

 Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  • zapisać się na 10 godzinny kurs on-line w terminie: 25.11.2013 – 16.01.2014;

kurs będzie dostępny na platformie COME (http://kampus.come.uw.edu.pl) w terminie 22.12.2013 – 17.01.2014

  • opłacić kurs (kwota do zapłaty pojawi się w zakładce „płatności")

Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

——————————

Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, dr hab. Joanna Getka, wprowadził minimalne i maksymalne limity uczestników kursów językowych i teoretycznych prowadzonych w jednostce. 

a) przedmioty teoretyczne:
minimalna liczba Studentów niezbędna do otwarcia kursu jest różna, uzależniona od kraju regionu.

  • Niemcy, Polska i Rosja
    Zajęcia dotyczące zagadnień literatury, kultury i sztuki, historii Niemiec, Polski i Rosji będą prowadzone przy minimum 15 chętnych, zapisanych na wybrane przedmioty.
  • Białoruś, Litwa, Ukraina
    Zajęcia dotyczące zagadnień literatury, kultury i sztuki, historii Białorusi, Litwy i Ukrainy  będą prowadzone przy minimum 10 chętnych, zapisanych na wybrane przedmioty.

Maksymalna liczba studentów na wybranych kursach to 30 osób. W szczególnych przypadkach Wykładowca może się zgodzić na rozszerzenie liczby osób w grupie do 35.

b) przedmioty o charakterze praktycznym

Praktyczna nauka języków regionu i warsztaty tłumaczeniowe

Minimalna liczba Studentów niezbędna do otwarcia kursu językowego jest różna, uzależniona od kraju regionu.

  • Niemcy i Rosja

Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i rosyjskiego oraz warsztaty tłumaczeniowe z tych języków będą prowadzone przy minimum 15 chętnych, zapisanych na wybrane języki.

  • Białoruś, Litwa, Ukraina

Zajęcia z praktycznej nauki języka białoruskiego, litewskiego, słowackiego i ukraińskiegooraz warsztaty tłumaczeniowe z tych języków będą prowadzone przy minimum 10 chętnych, zapisanych na wybrane przedmioty. W przypadku mniejszej liczby Studentów chętnych do nauki danych języków, sprawy będą załatwiane indywidualnie.

Maksymalna liczba Studentów w grupach językowych jest ustalona na 20 osób. W szczególnych przypadkach Wykładowca może się zgodzić na rozszerzenie liczby osób w grupie do 25.

 

Wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące terminu, procedury zapisu i ilości miejsc na poszczególnych przedmiotach zawarto w Zarądzeniu na 1/2014 w zakładce Dokumenty związane z tokiem studiów w KSI

 

——————————————