BRZEZIŃSKA-PAJĄK MARTA, GETKA JOANNA, GRZYBOWSKI JERZY 
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA. DOŚWIADCZENIA I TRADYCJE, 2016

 Spis rzeczy

 

JERZY GRZYBOWSKI
W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ, 2016

   Spis rzeczy

 

ROBERT BOROCH
SIEDEM BRAM MEMETYKI, 2016

  Spis rzeczy

 

KATARZYNA KARWOWSKA
WYPĘDZENI DO RAJU, 2016

 Spis rzeczy            Kliknij, aby kupić!

 

pod redakcją ANDRIEJA MOSKWINA
Michaił DURNIENKOW - Sześć sztuk, 2016


   Spis rzeczy

 

ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN, ANDRIEJ MOSKWIN
Nowy dramat ukraiński - W oczekiwaniu na Majdan, 2015

    Spis rzeczy

 

GRZEGORZ GĄSIOR
Praska wiosna w Bratysławie, 2015

     Spis rzeczy             Kliknij, aby kupić!

 

JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI, ROSTYSLAW KRAMAR
Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, 2015

 
 

JOANNA GETKA, ROSTYSLAW KRAMAR
Europa Środkowo-Wschodnia. Trudny dialog, 2015

   Spis rzeczy

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Nowa dramaturgia białoruska, t. 3, 2015
 

   Spis rzeczy
 

ANDRIEJ MOSKWIN
Nowa dramaturgia białoruska, t. 2, 2014
 

     Spis rzeczy

 

JOANNA GETKA, JERZY GRZYBOWSKI, ROSTYSLAW KRAMAR
Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, 2015
 

   Spis rzeczy

 

OLGA LESICKA
Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne
w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku, 2015

   Spis rzeczy            
Kliknij, aby kupić!

 

MARTA BRZEZIŃSKA
Spektakl - granica - ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, 2014

     Spis rzeczy

 

JOANNA KOZŁOWSKA, JERZY GRZYBOWSKI
Między Rusią a Polską. Litwa. 
Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej, 2014

  Spis rzeczy            Kliknij, aby kupić!

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Nowy dramat słowacki, 2014

   Spis rzeczy

 

ELENA JANCZUK
Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, 2013

     Spis rzeczy             Kliknij, aby kupić!

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Teatr Białoruski 1920-1930 Odrodzenie i zagłada, 2013

Spis rzeczy

 

ROBERT BOROCH
W stronę semiotyzacji antropologii literatury Studia z dramaturgii Antoniego Czechowa, 2013

Spis rzeczy

 

ROBERT BOROCH
Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde'a Kluckhohna, 2013

Spis rzeczy

 

JOANNA GETKA
Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek), 2013

Joanna GETKA Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVII wiek)Spis rzeczy

 

JOANNA GETKA
Prosta mowa końca XVIII wieku, 2012

  Spis rzeczy            

 

JAN KOŹBIAŁ
Wokół jednej Europy. Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej, 2012

Spis rzeczy

 

JERZY GRZYBOWSKI
Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956, 2011

Jerzy GRZYBOWSKI Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą   Spis rzeczy

 

KATARZYNA BORTNOWSKA
Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia "Bum-Bam-Litu", 2009

                             

                                                                         

BERNARDETTA WÓJTOWICZ-HUBER
"Ojcowie narodu". Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), 2008

                             

 

MAGDALENA LATKOWSKA
Günter Grass i polityka, 2008

   Spis rzeczy            

 

ANDRIEJ MOSKWIN
Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej, końca XIX - początku XX wieku, 2007

    Spis rzeczy       

 

JERZY GRZYBOWSKI
Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945, 2006

     Spis rzeczy