DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW W KATEDRZE STUDIÓW INTERKULTUROWYCH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ UW 

 

 

ZASADY STUDIOWANIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM I WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW

Szczegółowe zasady studiowania w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Regulamin Szkoły języków Obcych UW

Zasady zaliczania zajęć WF na UW

Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Regulamin Domów Studenta UW


Szczegółowe informacje dotyczące: 

  • toku studiów
  • zaliczania etapów studiów
  • ukończenia studiów

znajdują się również na stronie Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce STUDENCI