DR HAB. JOANNA GETKA

KIEROWNIK KATEDRY

KOORDYNATOR DS. ECTS

DR OLGA LESICKA

KOORDYNATOR DS. JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO, ROSYJSKIEGO, UKRAIŃSKIEGO

 

PROF. DR HAB. WIACZESŁAW SZWED 

 

 

PROF. DR HAB. ALEKSANDER WIRPSZA

dr hab. jAN KOŹBIAŁ, PROF. UW

REDAKTOR CZASOPISMA: "STUDIA INTERKULTUROWE"

dr hab. Jerzy GrzybowsKI

KOORDYNATOR DS. ROZWOJU NAUKOWEGO

DR HAB. IWONA KRYCKA-MICHNOWSKA

DR HAB. ANDRZEJ MOSKWIN

OPIEKUN III ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO

DR ROBERT BOROCH

OPIEKUN II ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA

KIEROWNIK PRACOWNI SEMIOTYKI KULTURY EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

DR MARTA BRZEZIŃSKA-PAJĄK

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. STUDENCKICH

OPIEKUN I ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA

KIEROWNIK PRACOWNI BADAŃ NAD FILMEM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

DR BARBARA CZERSKA

 

 

DR GRZEGORZ GĄSIOR
DR MONIKA GRĄCKA

DR ELENA JANCZUK

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU MOST

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS+

OPIEKUN I ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA

 DR KATARZYNA KARWOWSKA

  DR ANNA KORZENIOWSKA-BIHUN

DR JOANNA KOZŁOWSKA

KOORDYNATOR DS. PRAKTYK

SEKRETARZ REDAKCJI CZASOPISMA "STUDIA INTERKULTURTOWE"

DR ROSTYSŁAW KRAMAR

OPIEKUN STUDIÓW ZAOCZNYCH

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS+ dla pracowników

  DR MARCIN NIEMOJEWSKI

 

DR JUSTYNA SZLACHTA-MISZTAL

KOMISJA REKRUTACYJNA

 

 

MGR ŁUKASZ CHWISTEK
MGR KAMIL DWORNIK
MGR MARZENA GRZYBOWSKA
MGR RUSŁANA KRAMAR
MGR LUDMILA LAMBEINOVÁ
   

MGR REGINA PILIPAVICIUTE-GUGAŁA

OPIEKUN II ROKU STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA

MGR MARIUSZ BIADUN

WSPÓŁPRACOWNIK