Prace licencjackie obronine w Katedrze w 2013

 1. Startupy tłumaczeniowe w Europie Środkowo-Wschodniej jako część globalnego zjawiska
 2. Białoruś - Wenezuela: historia i perspektywa współpracy polityczno-gospodarczej
 3. Żywioły wody, powietrza, ziemi i ognia w teatrze Eimuntasa Nekrosiusa w kontekście kultury pogańskiej (na podstawie spektakli Hamlet i Faust)
 4. Krym - ognisko konfliktów ukraińsko-rosyjskich po 1991 roku
 5. Władza i oligarchia na Ukrainie po 1990 roku
 6. Zmierzyć się z reklamą czyli walka o "ad-free" - przestrzeń. Egzemplifikacja zachowań społeczeństwa amerykańskiego i polskiego w latach 1990-2012
 7. Zabytki rosyjskie na terenach wspołczesnej Polski
 8. Analiza i interpretacja miedziorytu Melancolia I autorstwa Albrechta Durera
 9. Lew Tołstoj i św. Jan z Kronsztadu jako przykłady autorytetu duchowego w kulturze rosyjskiej
 10. Mityczne stwory w fantastyce Olgi Gromyki
 11. Życie Świętej Kingi jako przykład średniowiecznej ascezy
 12. Powieści ludowe Józefa Ignacego Kraszewskiego (na przykładzie Ulany i Budnika)
 13. Współczesna Białoruś w oczach polskich eseistów
 14. Płaszczanica (całun prawosławny) jako przedmiot kultu we współczesnej Polsce
 15. Andriej Tarkowski: koncepcje i realizacje
 16. Kościoły rzymskokatolickie na terenie miasta Iwano-Frankiwska (dawniej Stanisławowa). Historia powstania i funkcjonowanie.
 17. Rok polsko-niemiecki 2005/2006. Recepcja w prasie polskiej i niemieckiej
 18. Polscy Tatarzy na Podlasiu
 19. Wpływ Lili Brik na życie i twórczość Włodzimierza Majakowskiego
 20. Życie codzienne Żydów z getta wileńskiego w relacjach mieszkańców