Katedra Studiów Interkulturowych aktualnie wydaje czasopisma:

Przegląd Środkowo-Wschodni

oraz

Studia Interkulturowe

Katedra była wydawcą czasopisma: Recepcja - Transfer - Przekład