Strona archiwalna Katedry Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-Wschodniej.

Data ostatniej aktualizacji 28.02.2017 r. Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony pod adresem www.ksi.uw.edu.pl