Kampania społeczna „Język urzędowy przyjazny obywatelom"

Rzecznik Praw Obywatelskich objęła honorowym patronatem organizowane przez Instytut Języka Polskiego UW studia podyplomowe pod nazwą „Polszczyzna w administracji i biznesie". Przeznaczone dla pracowników urzędów państwowych i samorządowych różnych szczebli oraz dla osób odpowiedzialnych za wizerunek firm, mają kształcić słuchaczy w zakresie normy języka oficjalnego oraz przekazywać im umiejętności niezbędne w komponowaniu tekstów urzędowych i w kontaktach z osobami z zewnątrz. Zajęcia prowadzone będą przez internet i rozpoczną się w październiku 2015 r.

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku

 

Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie"

Postgraduate Studies Online „Polish in Civil Service and Business"

Instytut Języka Polskiego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA POD PATRONATEM

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 

Dla kogo przeznaczone są studia podylomowe "Polszczyzna w administracji i biznesie":

  • dla pracowników administracji państwowej i samorządowej,
  • dla kierowników różnych szczebli w firmach i przedsiębiorstwach,
  • dla tych, którzy chcą, aby informacje, ogłoszenia i inne teksty kierowane do różnych typów odbiorców były zrozumiane,
  • dla tych, którzy chcą mówić tak, aby ich słuchano z zainteresowaniem,
  • dla tych, którzy maja dużo obowiązków i wiele pasji, mało wolnego czasu, ale czują potrzebę rozwijania swoich umiejętności językowych.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie studium http://ijp.uw.edu.pl/pab