Important LINKS

Strona Samorządu Doktorantów Wydziału Polonistyki

Strona Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Strona Samorządu Doktorantów UW

New  regulations of PhD Studies at the University of Warsaw.