Blogs Blogs

KONFERENCJA SŁOWA ROKU I SŁOWA - KLUCZE (20-21 października 2016)

Konferencja poświęcona jest słowom kluczom w dyskursie publicznym oraz metodom ich wybierania. Ta tematyka łączy różne metodologie oraz poziomy analizy języka i dyskursu w tym:

  • statystykę językoznawczą
  • językoznawstwo korpusowe i inżynierię lingwistyczną
  • medioznawstwo
  • leksykologię i leksykografię.

Łącząc różne metody i doświadczenia, spróbujemy opisać słowa-klucze przeciętnego Polaka. Podstawą do tego będzie m.in. doświadczenie zespołu projektu Słowa dnia oraz plebiscytu Słowo roku z Instytutu Języka Polskiego UW.

http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/publikacje/sympozjum-slowa-roku-i-slowa-klucze/

VI GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Towarzystwo Kultury Języka
serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

VI GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 22 – 23 września 2016 roku,
a jej tematem przewodnim będzie:

Między teorią a praktyką
Metody współczesnej leksykografii

http://www.glosa.uw.edu.pl/

Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego

W sobotę 18 czerwca rozpoczęła się dwudniowa jubileuszowa konferencja z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego

"Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim".

http://ijp40.uw.edu.pl/

Zebranie naukowe 12 maja 2016 r.

Zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe IJP, które odbędzie się 12 maja o 13.15 w sali 37 na Wydziale Polonistyki UW.

Na zebraniu referat pt. Doświadczenia z prac nad  Korpusem tekstów polskich z XVII i XVIII wieku – zasady doboru tekstów, zakres znakowania, sposób udostępniania wygłosi pan prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (SWPS).

Zebranie naukowe 10 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe IJP, które odbędzie się 10 marca br.

Na zebraniu referat pt. Wywiad jako źródło. O metodach badawczych wygłosi dr Ewa Zakrzewska.

STRESZCZENIE

W r. 1979, z okazji międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w pięćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Baudouina de Courtenay, dyrektor IJP UW, prof. dr hab. Mieczysław Szymczak, zlecił Elżbiecie Wierzbickiej-Piotrowskiej i Ewie Zakrzewskiej przeprowadzenie wywiadu z ostatnią żyjącą jeszcze córką Baudouina, Eweliną Małachowską-Łempicką. Z powodu przedwczesnej śmierci profesora Szymczaka wywiad ten nie został wówczas opublikowany. Zachowały się natomiast kasety z całym wywiadem (ok. pięciu godzin nagrań). Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska i Ewa Zakrzewska przygotowują obecnie publikację wywiadu oraz jego analizę. Znaczenie tego projektu zawiera się nie tylko w osobie Baudouina, ale i w tym, że opracowanie wywiadu może być potraktowane jako studium przypadku w zakresie analizy tej specyficznej formy dyskursu, jaką jest narracyjny wywiad biograficzny i autobiograficzny.  

Niniejszy referat poświęcony jest metodologicznym aspektom  analizy dokonanej przez Ewę Zakrzewską. W analizie tej zostały wykorzystane metody interpretacji wywiadu biograficznego i autobiograficznego rozwinięte w ostatnim ćwierćwieczu, a szczególnie w ostanim dziesięcioleciu, przede wszystkim krytyczna analiza dyskursu z elementami historii mówionej oraz narratologii.

Showing 6 - 10 of 72 results.
Items per Page 5
of 15