Blogs Blogs

Zebranie naukowe IJP 22.11.2012 r.

Serdeczniez zapraszamy na kolejne zebranie naukowe Intytutu Języka Polskiego, które odbędzie się 22.11.2012 r.

Referat pt.

Wokół problemu wieloznaczności w języku

wygłosi prof. dr hab. Magdalena Danielewicz.

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce

Rada Młodych Naukowców organizuje cykle seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce. Pierwsze seminarium odbędzie się 14 listopada 2012 r., w godz. 11:30 - 14:30, na POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ (Wydział Elektroniki i Techik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19).

W programie:

*Jak przygotować dobry wniosek?
*Co pisać, a czego nie uwzględniać, aby dostać grant?
*Najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o projekty.
*DYSKUSJE Z EKSPERTAMI
- Narodowe Centrum Nauki – prof. dr hab. Michał Karoński
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przedstawiciel
- TOP500 Innovators – dr hab. inż. Rafał Rakoczy
- Rada Młodych Naukowców – dr Piotr Bajor

Zebranie naukowe 08.11.2012 r.
Zapraszamy serdecznie na zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
które odbędzie się 8 listopada o godzinie 13.15 w sali 37 na Wydziale Polonistyki.
Na zebraniu referat pt.

Różne rozumienia pragmatyki w językoznawstwie. Dwugłos

wygłoszą prof. Renata Grzegorczykowa oraz prof. Jadwiga Wajszczuk.
Nowe postanowienia Rady NCN

Na posiedzeniu październikowym Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła istotne postanowienia dotyczące harmonogramu przyznawania grantów w 2013 r., a także nowych stypendiów doktoranckich, które będą przyznane już w grudniu br.

Konferencja "Glosa do leksykografii polskiej", Warszawa 21-22 września 2013

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV konferencji pt. ,,Glosa do leksykografii polskiej” organizowanej w Warszawie w dniach 21-22 września 2013 r.

Tematami IV konferencji będą
Słowniki, które nie powstały i nie powstaną
oraz
Słowniki autorskie
w trzydziestą rocznicę zakończenia prac nad "Słownikiem języka Adama Mickiewicza" oraz w czterdziestą rocznicę wydania "Słownika języka Jana Chryzostoma Paska"

Zgłoszenia: wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem
konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl
.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:
http://www.glosa.uw.edu.pl/
.

Ważne terminy
31 marca 2013 r. — termin nadsyłania streszczeń
15 maja 2013 r. — informacja dla autorów o przyjęciu wystąpienia
21 czerwca 2013 r. —wczesna rejestracja
2 września 2013 r. —ostateczna rejestracja
1 czerwca 2013 r. —ogłoszenie programu konferencji
1 stycznia 2014 r. —zgłaszanie artykułów
1 marca 2014 r. —zawiadomienie o przyjęciu artykułu

Opłata konferencyjna
dla pracowników naukowych 450 zł (400 zł dla uczestników rejestrujących się do 21 czerwca 2013 r.),
dla doktorantów 250 zł (200 zł dla uczestników rejestrujących się do 21 czerwca 2013 r.).

Komitet Programowy
dr hab. prof. UW Mirosław Bańko, IJP UW
prof. dr hab. Stanisław Dubisz, IPS UW
dr hab. prof. SWPS Włodzimierz Gruszczyński, SWPS, IJP PAN
prof. dr hab. Halina Karaś, IJP UW
dr hab. prof. UW Marek Łaziński, IJP UW
prof. dr hab. Andrzej Markowski, IJP UW
prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski, WSF Wrocław
prof. dr hab. Zygmunt Saloni, WLS UW
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, KLF UW
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, IJP PAN

Organizatorzy
dr hab. Magdalena Derwojedowa
dr Dorota Kopcińska
dr Monika Kresa
dr Ewelina Kwapień
dr Ewa Rudnicka

--
Glosa do leksykografii polskiej
konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl

http://www.glosa.uw.edu.pl/

Showing 71 - 75 of 79 results.
Items per Page 5
of 16