INFORMACJE  I DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAGRANICZNYCH STUDIÓW CZĘŚCIOWYCH

Informacje dla  studentów, którzy przedłużyli pobyt o kolejny semestr w roku akademickim 2016/2017 - pobierz

 

LISTA WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW Instytutu Kominikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW na studenckie i doktoranckie zagraniczne studia częściowe Erasmus+ (typu KA1/1-HE) w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja na początku 2017 r.) - plik (aktualizacja 06.03.2017)

 

Komunikat BWZ nr 4/17/SMS/2017/2018 - Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? - plik (publikacja 22.03.2017)

Linku do nowej grupy na FB poświęconej sprawom Erasmus+: https://www.facebook.com/groups/1597685663579368/

 

ZASADY ROZLICZENIA Z INSTYTUTEM PO POWROCIE ZE STYPENDIUM ERASMUS+ (NIEZALEŻNIE OD ROZLICZENIA Z BWZ UW):

Po powrocie ze stypendium (zagranicznych studiów częściowych) programu Erasmus+ student jest zobowiązany:
- dokonać w USOSie wszelkich koniecznych zmian w programie zajęć zrealizowanych podczas pobytu zagranicznego i zwrócić się do koordynatora o ich OSTATECZNE zatwierdzenie (nie ma możliwości edycji przedmiotów w USOSie po przesłaniu do koordynatora wypełnionej tabelki „PO POWROCIE…);
- wypełnić tabelkę „PO POWROCIE…" dostępną na stronach www Instytutu w dziale Erasmus+;
- wypełnioną tabelkę, wraz ze skanem Transcript of Records z uczelni zagranicznej, przesłać mailowo do koordynatora ds. mobilności.
Koordynator dokona przeliczenia uzyskanych w uczelni zagranicznej ocen na skalę polską.
Następnie student zobowiązany jest dokonać w e-LA w USOSie następujących czynności:
- dopisać przeliczone przez koordynatora oceny według skali polskiej;
- uzupełnić dla każdego przedmiotu zagranicznego tłumaczenie jego nazwy na język angielski;
- wpisać liczbę godzin każdego przedmiotu zagranicznego;
- w polu "Komentarz" wypisać, jakiego (jakich) przedmiotów polskich dane zajęcia w uczelni zagranicznej są odpowiednikami, zgodnie z zatwierdzoną przez koordynatora tabelką "Po powrocie".
Po wykonaniu powyższych czynności należy poprosić koordynatora o ostateczne zatwierdzenie kompletnego e-LA
W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez jeden semestr, oceny te są uznawane jako ostateczne.
W przypadku zajęć, które według polskiego programu studiów trwają przez cały rok, wykładowcy Instytutu są zobowiązani wziąć pod uwagę ocenę semestralną uzyskaną w uczelni zagranicznej przy wystawianiu oceny końcoworocznej.  
W razie potrzeby student może zwrócić się do koordynatora mailowo z prośbą o poinformowanie konkretnych wykładowców Instytutu o ocenach uzyskanych przez niego w ramach stypendium Erasmus+.

PO POWROCIE - ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW ZALICZONYCH W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS+ - pobierz