Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2018/2019

Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2018/2019 - pobierz Na prośbe studentów nastapiła zmian terminów egzaminów z "historii j.ang. z el. gramatyki historycznej" - nowe terminy...

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjne dla PNJA rok I i II w r.a. 2018/2019

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjne dla PNJA rok I i II w r.a. 2018/2019 Część pisemna: I rok – 12 czerwca (środa ), godz. 12:00 – 16.30 grupy AR, AN1, AN2,...

Wstęp do terminologii - dodatkowy termin

Dodatkowy termin egzaminu ze wstępu do terminologii dla osób, którym przysługuje jeszcze jedno podejście (usprawiedliwiona nieobecność w sesji zasadniczej/poprawkowej) , odbędzie się we wtorek 9...

Gramatyka opisowa j. niem. (prowadząca: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi) - zaliczenie poprawkowe

Ostateczny termin zaliczenia poprawkowego z Gramatyki opisowej j. niem. (prowadząca: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi): 26.03.2019, g. 17:00-18:30, sala 306.

Metodologia badań językoznawczych - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z Metodologii badań językoznawczych odbędzie się 5 marca 2019r. o godz. 11.45, pokój 533

Filozofia - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprawkowego z Filozofii - 06.03.2019 godz. 18.00-19.30, sala 206.

Poprawka z HJA (dr hab.A.Borowska)

Termin egzaminu poprawkowego z historii języka angielskiego  zelelmentami gramatyki historycznej - 07.03.2019 godz. 11.00, sala 534.

Historia j.niemieckiego z elem. gramatyki historycznej - egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego z "historii j.niemiemieckiego z elem. gramatyki historycznej" (prof. UW S.Bonacchi) - 07.03.2019 godz. 13.45-15.15, sala 104.

Harmonogram - sesja zimowa 2018/19 - studia 1. i 2.st.

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019 - pobierz (aktualizacja 16.01.2019) (zaakceptowany przez ZSS IKSI) (brakujące terminy egzaminów będą sukcesywnie dopisywane) ...

POWI - ostatni termin w r.a. 2018/19

Ostatnie w tym roku akademickim szkolenie z POWI odbędzie się  2 lutego 2019 r. od 10.00 do 13.00 w sali nr 8.  

Prakseologia przekładu - termin egzaminu

Termin egzaminu z "prakseologii przekladu" u dr E.Plewy - 30.01.2019 godz. 10.00.

HLW2 - egzamin z semestru zimowego-ZMIANA TERMINU

Na prośbę studentów został zmieniony termin egzaminu z Historii Literatury Włoskiej - nowy termin to 29 i 30 stycznia, godzina 9.00 .  

Metodologia badań literackich - terminy egzaminów

Terminy egzaminów z Metodologii Badań Literackich (dr G.Cilloni-Gaździńska): 1) termin "zerowy": 15 stycznia 2019 (godzina 13.00) 2) termin sesji zasadniczej: 29 stycznia 2019 (godzina...

Egzamin poprawkowy z PNJW dla 1. i 2. roku

W dniu 11 września egzamin PNJW dla I i  II roku odbędzie się w sali nr 8 i będzie przebiegał w następującej kolejności: 9.30-10.30 gramatyka 10.40 - 11.25 leksyka ...

Przystąpienie do poprawki u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Studenci zainteresowani przystąpieniem do zaliczenia poprawkowego u Prof. UW dr hab. S. Bonacchi w dniu 5 września 2018 r. proszeni są o zgłoszenie faktu przystąpienia do zaliczenia na adres...

Harmonogram sesji letniej i poprawkowej 2017-18

Zgodnie z kalendarzem akademickim r.a. 2017/2018 terminy sesji przedstawiają się następująco: egzaminacyjna sesja letnia : 11.06.2018 - 01.07.2018 (w tym egzaminy z języków obcych...

Poprawka z przedmiotu "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię"

Termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Sycylia i podróżnicy polscy na Sycylię" - 10.09.2018 godz. 10.00, pokój 518.

ZMIANA TERMINU - Poprawkowe zaliczenie z Historii literatury obszaru włoskojęzycznego - II rok studia 1.st.

Zmiana terminu zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "historia literatury obszaru włoskojęzycznego" (dr D.Michalak) - z 06.09.2018 godz. 10.00, pokój 518 na 10.09.2018 godz. 10.00, pokój 518.

Poprawka z HiKSA

Termin poprawkowego zaliczenia z przedmiotu HIKSA u dr. hab. T.Łysaka - 05.09.2018 g.10.00, sala 8