Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail: iksi@uw.edu.pl


Sekretariat dyrektora i spraw pracowniczych – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00

Małgorzata Ułanowicz
tel.: 22 55 34 248, dyrektor.iksi@uw.edu.pl


mgr Alicja Wąsik
tel.: 22 55 34 282, azwasik@uw.edu.pl

 

Dziejanat ds. studenckich, sekcja IKSI

 

  • studia pierwszego stopnia – pokój 406
mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
mgr inż. Katarzyna Buczek

tel.: 22 55 34 208, iksi@uw.edu.pl

poniedziałek: 10.00 - 14.00
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00

  • studia drugiego stopnia – pokój 407

W dniach 19.04 - 05.05 sekretariat studiów drugiego stopnia będzie nieczynny. W pilnych sprawach proszę się kontaktować z sekretariatem studiów pierwszego stopnia.

Michał Żurek
tel.; 22 55 34 201, zaoczne.iksi@uw.edu.pl
 

poniedziałek: 10.00 - 14.00
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00

soboty zjazdowe w godzinach 8.00 - 14.00

 

Opieka nad Kolegiami – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00
Małgorzata Ułanowicz
tel.: 22 55 34 248, m.ulanowicz@uw.edu.pl

Odbiór dyplomu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.