Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail: iksi@uw.edu.pl


Sekretariat dyrektora i spraw pracowniczych – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00

Małgorzata Ułanowicz
tel.: 22 55 34 248, dyrektor.iksi@uw.edu.pl


mgr Alicja Wąsik
tel.: 22 55 34 282, azwasik@uw.edu.pl

 

Sekretariat studiów pierwszego stopnia – pokój 406

W dniach 21-23 stycznia 2019r. sekretariat będzie nieczynny. W pilnych sprawach proszę kontaktować się z sekretariatem studiów 2 stopnia.

mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
mgr inż. Katarzyna Buczek
tel.: 22 55 34 208, iksi@uw.edu.pl

 

poniedziałek: 10.00 - 14.00
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00


Sekretariat studiów drugiego stopnia – pokój 407

 

poniedziałek: 10.00 - 14.00
wtorek: 10.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 14.00

soboty zjazdowe w godzinach 8.00 - 14.00

Michał Żurek

Kontakt:
Tel.: 22 55 34 201,
Email: zaoczne.iksi@uw.edu.pl

Opieka nad Kolegiami – pokój 516

poniedziałek - piątek 10:00-14:00

Małgorzata Ułanowicz

tel.: 22 55 34 248, m.ulanowicz@uw.edu.pl

Odbiór dyplomu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.