Ogół studentów w Uniwersytecie Warszawskim tworzy samorząd studencki. Jego reprezentacją jest wybieralny Parlament i zarząd jako organ wykonawczy.  

Biuro Zarządu Samorządu Studentów UW  
ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (Mały Dziedziniec)
tel. 22 55 22 612  
www.samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ:

Przewodniczący ZSS IKSI, Pełnomocnik ds. Dydaktyki:  
Mateusz Trebliński (stacjonarne 2.st., rok II, gr. AW)
e-mail: mateusz.treblinski@student.uw.edu.pl

Wiceprzewodniczący ZSS IKSI, Pełnomocnik ds. Studenckich:  
Miłosz Majewski (stacjonarne 1.st., rok I, gr. AR0)
e-mail: m.majewski23@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji i Informacji

Emilia Pozorska (stacjonarne 1.st., rok II, gr. NW0)
e-mail: e.pozorska@student.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk i Mobilności Studentów

Agnieszka Guziewicz (stacjonarne 2.st., rok I, gr. AN1)
e-mail: a.guziewicz@student.uw.edu.pl

Kontakt mailowy z ZSS IKSI: zss.iksi@samorzad.uw.edu.pl
Dyżur: poniedziałek 14:00-15:30; środa 10:00-11:45
, s. 111

Przedstawicielami ZSS IKSI do:
- Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej: Miłosz Majewski, Mateusz Trebliński
- Rady Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej: Elen Gabrielyan, Mateusz Trebliński
- Parlamentu Studentów są: Agnieszka Guziewicz, Karolina Krupa