PRZYDATNE LINKI I DOKUMENTY

Dokumenty:
Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów na stypendium Erasmus +
Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów na stypendium Erasmus +
Tabela przed Mobilnością (TPM)
Tabela w trakcie Mobilności (TTM)
Tabela po okresie Mobilności (TPOM)
Oficjalne przeliczniki ocen zagranicznych na polskie w IKSI: pdf.

Linki:
Strona Biura Współpracy z Zagranicą UW (www.bwz.uw.edu.pl)
Strona poświęcona programowi Erasmus+ (https://erasmusplus.org.pl)
Grupa na portalu Facebook dla studentów IKSI poświęcona stypendium Erasmus+ (https://www.facebook.com/groups/1597685663579368/)
Link do formularza rekrutacyjnego