OFERTA DYDAKTYCZNA

W Instytucie prowadzone są studia na kierunku "lingwistyka stosowana" w następujących specjalnościach:

  • tłumaczenia specjalistyczne (stacjonarne 1. i 2. st. i niestacjonarne 2. st.)
  • nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych (stacjonarne 1.st.)
  • komunikacja międzykulturowa (stacjonarne 1 st.)
  • dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego (opcjonalna do głównej specjalności na stacjonarnych 2.st.).

Studia stacjonarne 1. i 2. st. prowadzą specjalizacje językowe w zakresie dwóch języków obcych spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski. Na studiach zaocznych 2.st. prowadzone są zaś specjalizacje językowe w zakresie jednego języka obcego spośród: angielskigo niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Instytutu jest przygotowany do samodzielnej pracy jako tłumacz tekstów specjalistycznych, władający dwoma/lub jednym językami/językiem obcymi/obcym. Posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze i kulturze obszarów językowych wybranych języków specjalności; jest specjalistą w zakresie lingwistycznego wspomagania działalności zawodowej człowieka. Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Ich atutem jest biegła znajomość języków obcych i ich odmian fachowych (społeczno-ekonomiczne, prawno-prawnicze, naukowo-techniczne, medyczne, polityczne). Zatrudnienie mogą znaleźć w biurach tłumaczeń, podróży, w kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach unijnych i administracji państwowej oraz w firmach, w których specjalistyczny język obcy jest niezbędny do współpracy z zagranicznymi kontrahentami, a także w szkołach języków obcych.