prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju  
e-mail:  
nr pokoju  
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

  CV naukowe

Wykształcenie:
1976 – absolwentka English Language Collage – Szkoły Języka Angielskiego Metodystów w Warszawie;
1977 – maturzystka XV LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem francuskim i łaciną;
1981 – magister UW; Wydział Polonistyki; specjalizacja nauczycielska.
Temat pracy magisterskiej: „Kanon modlitewny i liryk prozą – dwie formy wyrazu artystycznego w literaturze pokolenia wojennego". Promotor: prof. dr hab. Andrzej Lam.
 W ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS – rok II, III i IV) – specjalizacja w zakresie socjologii i antropologii kultury u prof. Antoniny Kłoskowskiej i socjologii religii u prof. Edwarda Ciupaka.
1992 – doktor w zakresie nauk humanistycznych
Temat rozprawy: „<<Małe sakralizacje>>. Polska liryka współczesna w poszukiwaniu sacrum niekanonicznego: motywy sakralizowane, sposoby sakralizacji". Promotor: prof. dr hab. Alina Brodzka; recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, prof. dr hab. Bożena Chrząstowska.
2000 – doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych
Temat rozprawy: „Ewolucja twórczości Anny Achmatowej". Recenzenci: prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Jan Orłowski, prof. dr hab. Rene Śliwowski.

Zatrudnienie:
1981-1992: Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
1993-1995: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego.
1995-2005: Instytut Rusycystyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
2006-2013: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
2013: Instytut Kulturologii i Lingwistyki Stosowanej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcje akademickie:
a/. członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego" (od 2009)
b/. kierownik Studiów Doktoranckich WLS UW (1.01.2011-31.03.2013);
c/. przewodnicząca WZZJK WLS UW (od maja 2009);
d/. członkostwo w komisjach dziekańskich:
- Komisji konkursowej (do 2013);
- Komisji ds. studenckich i procesu kształcenia (do 2013);
e/. przedstawiciel – gość w Senacie UW z ramienia ZNP UW (od 2010);
f/. przedstawiciel – gość w komisjach senackich z ramienia ZNP UW (od 2002)
- Komisji ds. kadrowych;
- Komisji Odwoławczej od Ocen Nauczycieli Akademickich.

Funkcje społeczne:
- Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego UW (od 2010);
- członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (od 2010).

Odznaczenia:
a/. za działalność kulturalną w czasach studenckich:
- Złota Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej";
- „Zasłużony Działacz Kultury";
b/. za działalność w Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Złota Odznaka ZNP;
c/. za aktywność pracowniczą:
- Medal srebrny za długoletnią służbę.

 

Zainteresowania naukowe

- współpraca literacka, kulturalna i naukowa polsko-rosyjska i rosyjsko-polska;
- literatura i kultura rosyjska w Polsce po roku 1990;
- literatura rosyjska na polskiej scenie teatralnej (po 1990 roku);
- współczesna Rosja w polskim reportażu;
- problem pogranicza kultur w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Hobby – zainteresowania pozaakademickie:
- podróże – wyspy greckie i basen Morza Śródziemnego;
- taniec – polski ludowy i klasyczny;
- filmy przyrodnicze o zwierzętach;
- literatura kryminalna (i filmy).

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.