prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

tytuł naukowy Profesor
tel. do pokoju 22/55 34 257
e-mail: l.lutevici@uw.edu.pl
nr pokoju 531
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV naukowe

Studia: Kiszyniowski Państwowy Uniwersytet (Mołdawia, Kiszyniów) (1968 -1973); praca dyplomowa Stylistyka opowiadań W. Korolenki; specjalizacja Filolog, Wykładowca języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej. Dyplom  Ю     №  427470   wydany przez Kiszyniowski Państwowy Uniwersytet 1 czerwca 1973 r. w Kiszyniowie (Mołdawia).
Doktorat: studia doktoranckie przy Katedrze Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale Filologii Rosyjskiej w Rosyjskim Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hercena w Petersburgu (1978-1981); uzyskanie tytułu  kandydatа nauk filologicznych (który jest odpowiednikiem polskiego doktoratu) w zakresie literaturoznawstwa  w Rosyjskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Petersburgu na podstawie rozprawy Poezja A.P. Sumarokowa w 1981 r. Specjalizacja: 10.01.01. – Literatura Rosyjska.  Dyplom  ФЛ   №   004453  wydany  przez Wyższą Komisję Atestacyjną przy Radzie Ministrów ZSRR 16 września 1981 г. w Moskwie.
Habilitacja: 2003 – uzyskanie tytułu  doktora nauk filologicznych (który jest odpowiednikiem polskiej habilitacji) w zakresie literaturoznawstwa - na Uniwersytecie Państwowym w Wielkim Nowogrodzie (Rosja) na podstawie rozprawy Russkaja psałtyrnaja poezija: Stichotwornyje pieriełożenija psałmov XVIII vieka.  (publikacja:  Psałtyr v Russkoj poezii, St Petersburg 2002, 608 str.). Specjalizacja: 10.01.01. – Literatura Rosyjska. Dyplom  ДК   №   019459  wydany  przez Wyższą Komisję Atestacyjną pzry Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej 17 października 2003 r. w Moskwie.
2011 r. - uzyskanie tytułu profesora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie monografii Pamiat' o psalmie: sacrum/profanum w sowriemennoj russkoj poezii. Warszawa: Wydawnictwo UW 2009. 488 str.

Staże naukowe: 09-12. 1975 - staż na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Hercena w Petersburgu; 09-12. 1989 – staż w Instytucie Literatury Rosyjskiej /Puszkinskij Dom/ przy Rosyjskiej Akademii Nauk,  Petersburg. Opiekun naukowy - prof. dr hab. Aleksander Panczenko;  01.07. – 30.08.1998 – staż  (język angielski) w Szkole Westbourne Academy (Bornmut /Bournemouth/ Anglia); 2000-2002 – staż habilitacyjny w Instytucie Literatury Rosyjskiej /Puszkinskij Dom/ przy Rosyjskiej Akademii Nauk, St Petersburg. Konsultanci: prof. dr hab. Aleksander Panczenko, prof. dr hab. Jurij Stennik. 01.08.-24.08. 2003, 01.08.-24.08. 2004, 01.08.-24.08. 2005 – (nauka języka polskiego -  „Polonicum" UW). 01.09. 2006-30.09.2006 - staż (Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa)

Funkcje Akademickie: 1974-1984 – asystent, a następnie samodzielny pracownik naukowy Katedry Literatury w Tyraspolskim Instytucie Pedagogicznym im. Tarasa Szewczenki;
1984-1993 – samodzielny pracownik naukowy Katedry Literatury Rosyjskiej na Uniwersytecie w Kiszyniowie; 1993-2002 – docent w Katedrze Literatury Rosyjskiej na Uniwersytecie w Kiszyniowie, zastępca kierownika Katedry ; 2003-2006 – adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego; 2006 –2008 - profesor kontraktowy w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale  Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW; 2008 –2011 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale  Lingwistyki Stosowanej UW. 2011 – 2013 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej na Wydziale  Lingwistyki Stosowanej UW. Od października 2013 – profesor zwyczajny w IKLA na Wydziale  Lingwistyki Stosowanej UW.

Funkcje Naukowe: Konsultant do spraw literatury rosyjskiej przy Ministerstwie Oświaty Republiki Mołdowy (1996-2002). Redaktor naukowy: Puti analiza chudożestwiennogo tieksta (Mołdawia, Kiszyniow); Izuczenije i priepodawanije russkogo jazyka i litieratury: Problemy i pierspiektiwy (Mołdawia, Kiszyniow). Puszkinskij Sbornik. K 200-letiju so dnja rożdienija A.S. Puszkina (Mołdawia, Kiszyniow); „Studia Rossica" XVI-XXII (Warszawa 2005-2012). Członek komitetu redakcyjnego  tomów : „Studia Rossica" (Warszawa) „Russkije wnie Rossii" (Tallinn Estonia), „Antropologiâ literatury: metodologiczeskie aspekty problemy" (Grodno Bialorus). Członek Międzynarodowego stowarzyszenia naukowego badaczy XVIII wieku. Członek Międzynarodowego stowarzyszenia Dostojewskiego.

Zainteresowania  naukowe

Literatura, kultura, filozofia rosyjska XVIII-XXI w.;
Sacrum w literaturze;
Psałterz jako źródło inspiracji poetyckiej;
Proza autobiograficzna;
Antropologia kultury.  

Wypromowani doktorzy:
1. dr. Marta Łukaszewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Postać kapłana parafialnego w rosyjskiej beletrystyce lat 60. i 70. XIX wieku. Obrona odbyła się 17 listopada 2009 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych została przyjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW w dniu 17 listopada 2009 r.
2. dr. Joanna Piotrowska
Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzienniki L. N. Tołstoja (1847 – 1865) jako zapis refleksji nad życiem codziennym i duchowym. Obrona odbyła się 7 czerwca 2011 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych została przyjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW w dniu 14 czerwca 2011 r.
3. dr. Siergiej Podsosonny
Tytuł rozprawy doktorskiej: Grzech w prozie F.M. Dostojewskiego. Obrona odbyła się 4 marca czerwca 2012 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych została przyjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW w dniu 8 marca 2012 r.

Opieka naukowa nad doktoratami:
1. Paweł Hoch (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy doktorskiej: Memuarystyka Iwana Bunina: autor i jego bohaterowie. Przewód doktorski.
2. Julia Damm (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy doktorskiej: Struktura bohaterów literackich w powieściach historycznych Walerego Briusowa. Przewód doktorski.
3. Justyna Becherka (Cemer) (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy doktorskiej:  Dzienniki Maksymiliana Wołoszyna: refleksja o sobie samym i o świecie. Przewód doktorski.
4. Aleksandra Kolodziejczak (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy doktorskiej: „Moje wspomnienia" księcia W. Mieszczerskiego: jednostka wobec historii. Przewód doktorski.
5. Daniel Banasiak (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy doktorskiej: Rosyjscy bogowie Daniiła Andriejewa: próba analizy intertekstualnej. Przewód doktorski.
6. Maja Iwaszkiewicz (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).
7. Rusłan Shoshyn (Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski).

Projekty naukowe
2005-2012 - Koordynator projektu naukowego Ego-dokument i literatura w IR UW
2004-2012 - Kurator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych w IR UW
2007-2012 - Kurator projektu naukowego i międzynarodowych konferencji młodych filologów: Literatura rosyjska w kontekście europejskim  w IR UW
2008 – uczestnik projektu Literatura i dokument (organizator - Instytut Literatury Powszechnej /IMLI/, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)
2008 - uczestnik projektu Poetyka literatury. Gatunek literacki (organizator - Katedra Literatury Rosyjskiej, Rosyjski  Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RGGU) w Moskwie).

2008-2011 - Opiekun studenckiego koła naukowego przy IR UW Warsztat Literaturoznawczy

 

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.