Informacje i dokumenty dotyczące praktyk ZAGRANICZNYCH:

Wszelkie informacje dotyczące odbywania praktyk zagranicznych przez studentów, absolwentów i doktorantów znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu) w zakładce „Dla studentów, doktorantów i absolwentów – Praktyki 2018/2019".

Studentów i doktorantów prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w następujących dokumentach:

1.http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018SMP_krok_po_kroku18_19_studencii.pdf

2.http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018_SMP_ZASADY_kwalifikacji_18_19.pdf

 

Absolwentów prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w następujących dokumentach:

1.http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018SMPA_krok_po_kroku_18_19_absolwenci_1-08-18.pdf

2.http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018_SMPA_zas_kwalifikacji_18_19_rodo-1.pdf

Przypominamy, że:
a) zadaniem studenta jest uzyskania zaproszenia do odbycia praktyk Erasmus z konkretnej instytucji zagranicznej (oferty zainteresowanych instytucji publikujemy poniżej);
b) wobec studenta, który uzyska takie zaproszenie, nie przewiduje się żadnych egzaminów czy rozmów kwalifikacyjnych;
c) program praktyk musi zgadzać się z kierunkiem studiów i rozwijać kompetencje językowe, tłumaczeniowe lub nauczycielskie studenta, absolwenta i doktoranta;
d) po uzyskaniu podpisu koordynatora ds. mobilności IKSI na niezbędnych dokumentach (patrz powyżej - "Krok po kroku") należy zgłosić się do BWZ UW, które w całości nadzoruje dalszą procedurę.
Osobom, które nie wybrały jeszcze miejsca praktyk Biuro udostępnia ankietę mającą pomóc przy jego wyborze:

http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie

Uprzejmie informujemy, że ocena uzyskana z praktyk zagranicznych Erasmus+ nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotów w IKSI.

BAZA OFERT PRAKTYK ZAGRANICZNYCH: