Odwołanie zajęć - dr Anna Bonek

W dniu 17 października zajęcia dr Anny Bonek są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym z grupami terminie.

Odwołanie zajęć - dr M.Nasiadka

W dn. 17.10.2019 zajęcia prowadzone przez dr. M.Nasiadkę są odowłane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - mgr E.Maciejak

W dn. 16.10 i 18.10.2019 zajęcia prowadzone przez mgr E.Maciejak są odwołane.

odwołanie zajęć - dr A. Bajerowska

W dniu 16 października dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia (przyczyny zdrowotne).  Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym w przyszłym tygodniu.   

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Bajerowska

W dniu 16 października dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia (przyczyny zdrowotne).  Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym w przyszłym tygodniu.

Odwołanie zajęć - dr Alicja Sztuk

W dniu 21.10.2019 r. (poniedziałek) zajęcia prowadzone przez dr A. Sztuk są odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi w terminach i w formie ustalonej bezpośrednio z każdą z grup.

Odwołanie zajęć - dr I.Jacewicz

W dn. 16-17.10.2019 r. zajęcia prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane z powodu wyjazdu na konferencję (urlop naukowy).

Odwołanie zajęć - dr A.Bajerowska

W dniu 15 października dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia (przyczyny zdrowotne).  Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym w przyszłym tygodniu.  

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Wojciech Drajerczak

W dniach 15-18 października 2019 r. mgr Wojciech Drajerczak odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć dr hab. M. Olpińska-Szkiełko, studia niestacjonarne

26 października 2019 r. dr hab. M. Olpińska-Szkiełko odwołuje zajęcia. 9 listopada 2019 r. w godz. 10.15-11.45 zajęcia będą odpracowane.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Bałaga-Rubaj

W dn. 14-15.10.2019 zajęcia i konsultacje prowadzne przez dr M.Bałagę -Rubaj są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr A.Kłodecka

W dn. 14-18.10.2019 zajęcia prowadzone przez mgr A.Kłodecką są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Michał Wilczewski

W dniu 14 października 2019 r. dr Michał Wilczewski odwołuje zajęcia i konsultacje z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - mgr Agata Kłodecka

W dniu 11.10.2019 r. mgr Agata Kłodecka odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Dario Prola

Dr hab. Dario Prola odwołuje: - dyżur w dniach 15 i 22.10; - wykład z historii literatury włoskiej w dniu 24.10.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. T.Łysak

Dr hab. Tomasz Łysak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 4 listopada – 8 listopada z powodu wyjazdu Erasmus.  

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. T.Łysak

Dr hab. Tomasz Łysak odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 14 października – 25 października z powodu wyjazdu naukowego do USA.

Odwołanie zajęć - dr hab. Monika Płużyczka

W dniach 3-8 października 2019 r. dr hab. Monika Płużyczka odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr Piotr Nagórka

W dniach 7-20.10.2019 r. dr Piotr Nagórka odwołuje zajęcia z powodu urlopu naukowego. Kwestia odpracowania zajęć zostanie omówiona na pierszym spotkaniu.

Odwołanie zajęć - dr Maria Castelas

W dniach 3-4 października 2019 r. dr Maria Castelas odwołuje zajęcia z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - Prof. UW dr hab. Adam Elbanowski

Prof. UW dr hab. Adam Elbanowski odwołuje zajęcia w dniach 8-11 października 2019 r. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć - Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi

Prof. UW dr hab. S. Bonacchi odwołuje zajęcia w dniu 2.10.2019 r. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć - dr hab. Joanna Osiejewicz

W dniu 2.10.2019 r. (środa) dr hab. J. Osiejewicz odwołuje zajęcia z powodu urlopu naukowego.

Przeniesienie konsultacji - dr I.Jacewicz

Dyżur zostaje przeniesiony z 17.09. (wtorek) na 16.09. (poniedziałek), godz. 9:00-10.00, sala nr 217.    

Dyżur - dr A.Sztuk

Najblizszy dyżur  dr Alicji Sztuk odbędzie się w piątek 13.09 o godz.12.00 w sali 510. Obowiązuje mailowy zapis na konsultacje.

Odwołanie konsultacji - mgr Anna Chałabiś-Nogalska

W dniu 9.07.2019 r. (wtorek) mgr Anna Chałabiś-Nogalska odwołuje konsultacje. Dyżur odbędzie się w czwartek, 11.07. o godz. 11:00.

Odwołanie konsultacji - dr hab. Dario Prola

W dniu 5 czerwca 2019 r. (środa) dr hab. Dario Prola odwołuje konsultacje.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr E.Plewa

 W dn. 27.05-30.06 br. zajęcia dr E. Plewy są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - mgr D.Kudła

W czwartek 6 czerwca 2019 z powodu udziału w projekcie naukowym zajęcia prowadzone przez mgr. D.Kudłę są odwołane. Zaliczenie z PNJA Academic Writing o 10:15 w sali 210 odbędzie się zgodnie z...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Berezowska

W dn. 31.05-05.06.2019 dr M.Berezowska odwołuje zajęcia dydaktyczne z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Wojciech Drajerczak

W dniach 30-31.05.2019 r. mgr W. Drajerczak odwołuje zajęcia oraz dyżur z powodów zdrowotnych. Zajęcia odrobione zostaną w następny czwartek i piątek.

Odwołanie zajęć - dr Reinhold Utri

Dr R. Utri odwołuje zajęcia w dniach 29-31.05.2019 r. (przyczyny zdrowotne). 

Odwołanie zajęć - dr Magda Żelazowska-Sobczyk

Dr Magda Żelazowska-Sobczyk odwołuje zajęcia w dniu 30.05.2019, tj. czwartek o godz. 12.00 z RA II stopień II rok TPR medyczne.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr I.Jacewicz

W dn. 23.05.2019 zajęcia prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr S.Dudek

W dniach 13-23.05.2019 r. zajęcia i konsultacje prowadzone przez mgr. S. Dudka są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć/konsultacji - Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

W dniu 21.05.2019 r. (wtorek) Prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

odwołanie zajęć - dr hab.M.Latkowska

W dn. 16.05.2019 zajęcia prowadzone przez dr hab. M.Latkowską są odwołane (urlop naukowy).

Przeniesienie godzin konsultacji w dn. 20.05.2019 - mgr Jadwiga Marczyk

Konsultacje mgr J. Marczyk w dn. 20.05.2019 r. (poniedziałek) zostają przeniesione z godz. 9:00 na 17:00.

Odwołanie zajęć/konsultacji - Prof. dr hab. Ewa Żebrowska

W dniu 21.05.2019 r. (wtorek) Prof. dr hab. E. Żebrowska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu urlopu naukowego.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Anna Borowska

W dniu 9.05.2019 r. (czwartek) dr hab. A. Borowska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu choroby.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Górnicz

Dr M. Górnicz odwołuje zajęcia w dn. 8-9 V w związku z wyjazdem na konferencję naukową.    

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. B.Schwencke

W dniach 14-15 maja 2019 r. zajęcia oraz konsultacje prowadzone przez dr hab. B.Schwencke są odwołane z powodu wyjazdu w celach naukowych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - prof. dr hab. Olena Petrashchuk

W dniu 13.05.2019 r. (poniedziałek) Prof. dr hab. O. Petrashchuk odwołuje zajęcia oraz dyżur z powodu urlopu naukowego

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Bajerowska

Dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 06.05.-10.05.2019 r. (zw. lekarskie) .  

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Sztuk

W dniu 8.05 (środa) zajęcia oraz dyżur dr Alicji Sztuk są odwołane z powodu wyjazdu służbowego. 

Zmiana godzin konsultacji w dn. 30.04.2019 - Prof. UW dr hab. Adam Elbanowski

W dn. 30.04.2019 r. (najbliższy wtorek) dyżur Prof. UW dr. hab. A. Elbanowskiego odbędzie się w godz. 11.45-12.45, pok. 534.

Odwołanie zajęć - mgr Ewa Pobierzyn

W dniu 30.04.2019 r. (wtorek) mgr E. Pobierzyn odwołuje zajęcia (zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie).

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Ewelina Walendziak-Genco

W dniach 29 i 30 kwietnia 2019 r. zajęcia oraz konsultacje mgr Eweliny Walendziak-Genco są odwołane z powodu wyjazdu na Erasmusa.

Odwołanie zajęć - dr Julia Roguska

W dniu 08.05.2019 r. (środa) dr J. Roguska odwołuje zajęcia.

Zajęcia TUN prowadzone przez dr Annę Bajerowską

W dniu 25.04. wszystkie zajęcia TUN prowadzone przez dr A. Bajerowską odbędą się zgodnie z planem.

Odwołanie zajęć - mgr Sebastian Dudek

W dniu 24.04.2019 r. (środa) mgr S. Dudek odwołuje zajęcia od godz. 10:15 do 15:15. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Dario Prola

W dniach 24-28.04.2019 r. dr hab. D. Prola odwołuje zajęcia oraz konsultacje w związku z organizacją międzynarodowej konferencji naukowej.

Odwołanie zajęć i konsultacji - dr M. Wilczewski

W dniu 08.04.2019 r. dr Michał Wilczewski  odwołuje   zajęcia   oraz konsultacje z powodu udziału w szkoleniu.

Odwołanie zajęć - dr M.Berezowska

W dniach 3-5.04.2019 zajęcia prowadzone przez dr M.Berezowską są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - W>Mela-Cullen

Dziś 02.04.2019 zajęcia prowadzone przez W.Melę-Cullen są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - dr Monika Konert-Panek

Dr Monika Konert-Panek odwołuje zajęcia z godz. 12.00, 02.04 ze względu na udział w zebraniu pracowników. Data odpracowania zajęć zostanie ustalona w terminie późniejszym. Pozostałe zajęcia tego...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Boris Schwencke

W dniach 05-07.03.2018 r. dr hab. B. Schwencke odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodu wyjazdu naukowego.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Joanna Otocka

W dniach 19-23.02.2018 r. mgr J. Otocka odwołuje zajęcia oraz konsultacje z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

W dniu 20.02.2018 r. (wtorek) dr hab. M. Olpińska-Szkiełko odwołuje zajęcia z seminarium (g. 10.15-11.45) z powdów służbowych.

odwołanie zajęć - dr P.Romanowski

W dn. 19-20.02.2018 zajęcia prowadzone przez dr. P.Romanowskiego są odwołane (przyczyny zdrowotne).