odwołanie zajęć - mgr S. Dudek

W dniu 17 stycznia 2020 r. mgr S. Dudek  z przyczyn zdrowotnych odwołuje zajęcia. Zostaną one odrobione 24 stycznia 2020 oraz w terminie późniejszym.   

ODWOŁANIE ZAJĘĆ - PROF. DR HAB.EWA ŻEBROWSKA

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska odwołuje w dniu 21.01.2020 zajęcia (wyjazd słuzbowy).

Odwołanie zajęć- dr hab. A.Borowska

W dn. 13-17.01.2020 zajęcia prowadzone przez dr hab. A.Borowską są odwołane (udział w szkoleniu).

odwołanie zajęć - mgr S. Dudek

W związku z chorobą mgr S. Dudek jest na zwolnieniu lekarskim do końca tygodnia (10 stycznia 2020).

Odwołanie zajęć- dr hab. M.Płużyczka

Dr hab. Monika Płużyczka odwołuje w czwartek (09.01.2020) zajęcia z przyczyn zdrowotnych.    

ODWOŁANIE ZAJĘĆ DR M. ŻELAZOWSKA-SOBCZYK

W dniu 9.01.2020 zajęcia prowadzone przez dr M.Żelazowską - Sobczyk są odwołane (zwolnienie lekarskie).                 ...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. J.Osiejewicz

W dn. 8-10.01.2020 zajęcia prowadzone przez dr hab. J.Osiejewicz są odwołane (przyczyny zdrowotne). 

odwołanie zajęć/konsultacji - mgr A.Chałabiś-Nogalska

W dn. 7-8.01.2020 zajęcia prowadzone przez mgr A.Chałabiś-Nogalską są odwolane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr S.Dudek

W dn. 07.01.2020 zajęcia prowadzone przez mgr. S.Dudka są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - mgr A.Kłodecka

W dn. 20.12.2019 zajęcia prowadzone przez mgr A.Kłodecką są odwołane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - dr I.Jacewicz

W dn. 19.12.2019 zajęcia od g. 12.15 do 15.30 prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane (przyczyny zdrowotne). Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Sztuk

Dr Alicja Sztuk odwołuje wszystkie swoje zajęcia oraz dyżur  w dniach 16.12 oraz 18.12 (zwolnienie lekarskie).  

Odwołanie zajęć - dr E.Walendziak-Genco

W dniu 10.12.2019 zajęcia prowadzone przez dr E.Walendziak-Genco zostają odwołane.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr A.Bajerowskiej

Dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 10 i 11.12.2019 r. (przyczyny zdrowotne).  

ODWOŁANIE ZAJĘĆ DR AGNIESZKA BŁASZCZAK

W dniu 11 grudnia (środa) dr A. Błaszczak odwołuje zajęcia z godz. 13:45 (grupa AN1) oraz 15;30 (seminarium licencjackie). Wcześniejsze zajęcia tego dnia odbywają się zgodnie z planem. Studenci...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Wilczewski

W dniu 9.12.2019 dr Michał Wilczewski odwołuje zajęcia oraz konsultacje z tytułu zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.  

Odwołanie zajęć - mgr D.Kudła

W dn. 13.12.2019  zajęcia prowadzone przez mgr D.Kudłę z Media English z grupą AW0a (godz. 13:45) są odwołane (udział w szkoleniu dla wykładowców).  Zajęcia zostaną odrobione w...

odwołanie zajęć - mgr A.Cullen

Dziś 06.12.2019 zajęcia prowadzone przez mgr. A.Cullena są odwołane (przyczyny zdrowotne).

odwołanie zajęć - dr A. Bajerowska

W dniu 04.12.2019 r. dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia z powodu choroby.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ DR ALICJA SZTUK

W dniu 04.12.2019 odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr A.Sztuk

W dniu 4.12 (środa) dr Alicja Sztuk odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.    

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. A.Borowska

W dniach 2-6 grudnia dr hab. Anna Borowska przebywa na wyjeździe naukowym Erasmus. Zajęcia planowane na ten tydzień nie odbędą się .   

Odwołanie zajęć - dr A.Sztuk

W dniu 2.12 (poniedziałek) dr Alicja Sztuk odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych. 

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Bałaga-Rubaj

W dn. 2-3.12.2019 r. zajęcia dydaktyczne i konsultacje prowadzone przez dr M.Bałagę-Rubaj są odwołane (zwolnienie lekarskie).

Odwołanie zajęć - dr Anna Bonek

W dniu 28.11.2019 r. dr Anna Bonek odwołuje zajęcia z powodów służbowych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Jadwiga Marczyk

W  dniu 02.12.2019 mgr Jadwiga Marczyk odwołuje zajęcia oraz konsultacje. Odwołane zajęcia w grupie: AWO w godzinach 8:30 - 10:00 AN2 w godzinach 12:00 - 13:30 Zajęcia z grupą AW o...

Odwołanie zajęć - mgr E.Walendziak-Genco

Dnia 26.11.2019 r. zajęcia z TPW prowadzone przez mgr E.Walendziak-Genco są odwołane. Zajęcia zostają przeniesione na 28 listopada na 8.30.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Wilczewski

W dniu 25.11.2019 dr Michał Wilczewski odwołuje zajęcia oraz konsultacje (opieka nad dzieckiem).  

Odwołanie zajęć - dr T.Michta

Dr Tomasz Michta odwołuje zajęcia w dniu 28.11.2019. Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Elżbieta Plewa

W dniach 21-22.11.2019 r. dr Elżbieta Plewa odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Anna Bonek

W dniach 19-22.11.2019 r. dr Anna Bonek odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr Orhan Wasilewski

W dniach 21-22.11.2019 r. dr Orhan Wasilewski odwołuje zajęcia (zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie).

odwołanie zajęć - dr A. Bajerowska

W dniu 19.11.2019 r. dr A. Bajerowska odwołuje zajęcia i konsultacje (zw. lekarskie).  

ODWOŁANIE ZAJĘĆ - MGR D. KUDŁA

W dn. 22.11.2019 r. mgr D. Kudła odwołuje zajęcia w związku z udziałem w konferencji naukowej.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ - DR M. BAŁAGA-RUBAJ

W dn. 18.11.2019 r. dr M. Bałaga-Rubaj odwołuje zajęcia z powodu choroby.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr I.Jacewicz

W dn. 14.11.2019 zajęcia i konsultacje prowadzone przez dr I.Jacewicz są odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Odwołanie zajęć - dr Wanda Józwikowska i prof. Silvia Bonacchi

W dniach 12-13.11.2019 r. dr W. Józwikowska odwołuje zajęcia z powodów zdrowotnych. W dniu 13.11.2019 zajęcia i konsultacje prowadzone przez prof. S. Bonacchi są odwołane (przyczyny...

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Joanna Piotrowska

W dniu 19.11.2019 r. dr J. Piotrowska odwołuje zajęcia i konsultacje z powodu wyjazdu na konferencję (urlop naukowy).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr M.Małachowicz

W dn. 12-15.11 br. dr Marta Małachowicz odwołuje zajęcia i konsultacje (wyjazd Erasmus+ STA).  

Odwołanie zajęć - mgr Aleksandra Leoncewicz

W dniach 6-16.11.2019 r. mgr Aleksandra Leoncewicz odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - mgr Anna Chałabiś-Nogalska

W dn 5-6.11.2019 r. mgr Anna Chałabiś-Nogalska odwołuje swoje zajęcia oraz konsultacje ze względów zdrowotnych.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Monika Płużyczka

W dniach 5.11 i 7.11.2019 r. dr hab. Monika Płużyczka odwołuje zajęcia oraz konsultacje z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - mgr P.Filipowicz

W dniu 05.11.2019 zajcia dydaktyczne prowadzone przez mgr. P.Filipowicza są odwołane (przyczyny osobiste).

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr Łukasz Karpiński

W dniach 4-5.11.2019 r. dr Łukasz Karpiński odwołuje zajęcia oraz konsultacje z przyczyn zdrowotnych.

odwołanie zajęć - mgr D. Kudła

W dniu 31 października 2019 r. mgr D. Kudła odwołuje zajęcia z tłumaczeń obcojęzycznych o godz. 8:30 oraz z tłumaczeń pisemnych o godz. 10:15. Studenci zostaną powiadomieni o odrobieniu zajęć...

Odwołanie zajęć - dr Anna Bonek

W dniu 31.10.2019 r. (czwartek) dr Anna Bonek odwołuje zajęcia (zostaną one odpracowane w dniu 8.11).

Odwołanie zajęć - dr Tomasz Michta

W dniu 31.10.2019 r. (czwartek) dr Tomasz Michta odwołuje zajęcia o godz. 10:15-11:45.

Odwołanie zajęć - dr Wioletta Mela-Cullen

W dniach 28-30.10.2019 r. dr W. Mela-Cullen odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska

W dniu 30.10.2019 r. (środa) dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska odwołuje zajęcia z przedmiotu Historia stosunków międzynarodowych dla I roku studiów.

Odwołanie zajęć - mgr Alasdair Cullen

W dniu 28.10.2019 r. mgr A. Cullen odwołuje zajęcia z przyczyn zdrowotnych.

Odwołanie zajęć - mgr Kamilla Kosewska

W dniu 28.10.2019 r. (poniedziałek) mgr K. Kosewska odwołuje zajęcia w godz. 10:15-15:15 z powodów zdrowotnych. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie, który zostanie ustalony po...

odwołanie zajęć - dr P. Romanowski

Do dnia 30 października 2019 r. dr P. Romanowski odwołuje zajęcia z powodu choroby.

Odwołanie zajęć - dr Maria Castelas

W dniach 24-25 października 2019 r. dr M. Castelas odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Odwołanie zajęć/konsultacji - dr hab. Marta Kaliska

W dniach 22-25.10.2019 r. dr hab. Marta Kaliska odwołuje zajęcia oraz konsultacje z powodów zdrowotnych.

odwołanie zajęć - dr M. Nasiadka

Dr Nasiadka, z powodu choroby, odwołuje swoje zajęcia w dniach 23 i 24 października.

odwołanie zajęć - dr Ewelina Walendziak-Genco

W dn. 21-22.10.2019 zajęcia prowadzone przez dr Ewelinę Walendziak-Genco zostają odwołane.

Odwołanie zajęć - dr Anna Bonek

W dniu 17 października zajęcia dr Anny Bonek są odwołane i zostaną odpracowane w ustalonym z grupami terminie.

Odwołanie zajęć - dr M.Nasiadka

W dn. 17.10.2019 zajęcia prowadzone przez dr. M.Nasiadkę są odowłane (przyczyny zdrowotne).

Odwołanie zajęć - mgr E.Maciejak

W dn. 16.10 i 18.10.2019 zajęcia prowadzone przez mgr E.Maciejak są odwołane.