mgr Urszula Burda

tytuł zawodowy magister
tel. do pokoju 22/55 34 259
e-mail: uburda@uw.edu.pl
nr pokoju 510
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CV naukowe

Wykształcenie:
1982 mgr filologii germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:
- 2003 Katedra Języków Specjalistycznych / Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
- 1994 Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie;
- współautorka programu nauczania języka niemieckiego ogólnego, języka ekonomicznego, języka prawa i prawniczego na wszystkich poziomach nauczania;
- zastępca kierownika Studium Języków obcych do spraw nauczania języka niemieckiego
- wykładowca w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego (WSHiP);
- 1993  Policealne Studium Handlowe First Business College w Warszawie
- 1986  tłumacz, tłumaczenia telewizyjne
- 1983 Liceum im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie
- 1981 Liceum im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Funkcje Akademickie:
2012 koordynator sekcji niemieckiej na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia
2011 odpowiedzialna za IRK na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskich) i sekretarz rekrutacji na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich); 2010 członek Rady Naukowej IKLA, członek Wydziałowej - Komisji Wyborczej WLS 2009 członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WLS, koordynator praktyk Erasmus 2008 zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na WLSiFW, 2006 – 2008 koordynator niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (wieczorowych) sekcji niemieckiej; 2005 – 2008 koordynator niestacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskich) sekcji niemieckiej; 2005 członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WLSiFW; członek Rady Naukowej KJS; opiekun studentów z ITS; 2003 – 2008 opiekun grup z pierwszym językiem niemieckim

 

Zainteresowania  naukowe

Translatoryka; języki specjalistyczne: ekonomiczny, prawa i prawniczy (prawo konstytucyjne, cywilne, karne, podatkowe, pracy, administracyjne, procesowe, gospodarcze, Unii Europejskiej), medycyny; platformy e-learningowe; poprawność językowa w tekstach specjalistycznych

Projekty:
2010-2012
Dydaktyczne moduły internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten. – bilateralny projekt badawczy na lata 2010 – 2012 realizowany wspólnie z prof. Johanem Hallerem oraz dr Christophem Rösenerem (FR 4.6 - Angewandte Sprachwissenschaft sowie Übersetzen und Dolmetschen, Universität des Saarlandes) – uczestnik projektu
2006-2010
POLENS WIRTSCHAFTS- UND RECHTSSYSTEM, seria podręczników poświęconych polskiemu systemowi politycznemu, prawnemu i gospodarczemu Wydawnictwa C. H. Beck, Warszawa (7 tomów) we współpracy z dr hab. Magdaleną Olpińską i dr Agnieszką Dickel
współautorka podręcznika „ Vademecum organizacji europejskich", Wydawnictwo ASKON, Warszawa 1998