mgr Alasdair Cullen

tytuł zawodowy magister
tel. do pokoju 22/55 34 264
e-mail: a.cullen@uw.edu.pl
nr pokoju 535
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
 

 
   CV naukowe

Studia:
University of Glasgow 1998-2003 (MA (Hons) – Russian and Film Studies)

Zatrudnienie:
Od 2004 - lektor języka angielskiego w różnych firmach, m.in. „Empik School", „Maximizing", Warszawa.
Od 2006 – prowadzący zajęcia z praktycznaj nauki języka angielskiego oraz tłumaczeń pisemnych w Katedrze Języków Specjalistycznych/ Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.
Prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego (Listening and Speaking, Grammar),  tłumaczenie pisemne z języka rosyjskiego na angielski.
Od 2013 – autor aplikacji dla smartfonów Android - „Cullen's English Tips". Aplikacja dotyczy problemów interferencyjnych (i jest pierwszą taką aplikacją dla Polaków uczących się języka angielskiego).

Funkcje akademickie:
Od 2011 - członek komisji rekrutacyjnej.

Działalność tłumaczeniowa: od 2000 r.
Współpraca z instytucjami: m.in. Memorial (St Petersburg, Rosja), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (Politechnika Warszawska), EDF Polska.

 

  Zainteresowania naukowe

• Interferencja językowa między językiem angielskim i polskim/rosyjskim
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się języków obcych (np. aplikacje mobilne, internet)
• Etymologia
• Semantyka
• Stylistyka