dr Włodzimierz Majewski

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju ---------
e-mail: w.majewski@uw.edu.pl
nr pokoju 538
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski: Wydział Rusycystyki i Slawistyki (dyplom magistra filologii rosyjskiej - 1979 r.), Studium Doktoranckie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – 2003 r.) . Temat rozprawy doktorskiej „Glottodydaktyczne zastosowania submodalnościowych technik neurolingwistycznego programowania".

Staże naukowe:
• Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie: krótkoterminowy staż naukowy w 2012 r., 2008 r., 2006 r., 2002 r., 2000 r., 1998 r.;
• Uniwersytet Klimenta Ochridzkiego w Sofii - staż w zakresie sugestopedii w 1997 r.

Kursy, uzyskane licencje:
• Centralne Biuro Wystaw Artystycznych i Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych: dwuletni kurs w zakresie „Wiedzy o sztuce polskiej i powszechnej",
• Licencja „Terapeuta-praktyk NLP",
• Licencja „Master Practicioner of Neuro-Linguistic Programming" .

Funkcje akademickie:
• Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (1987 r., 1988 r.) i w Katedrze Języków Specjalistycznych (2000 r., 2004 r.) oraz Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Katedrze Języków Specjalistycznych (2005 r.);
• Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (w latach 2002 – 2005);
• Członek Rady Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (w latach 2010 – 2012);
• Kierownik Studiów Podyplomowych: Specjalizacja Nauczycielska-Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych;
• Sekretarz Komitetu organizacyjnego konferencji zorganizowanej przez Katedrę Języków Specjalistycznych (2005 r.) „Kulturologiczne uwarunkowania w przekładzie tekstów specjalistycznych"; współorganizator XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS;
• Członek komisji egzaminacyjnej w ILS, KJS oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej;
• Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego w KJS oraz koordynator dydaktyki języka rosyjskiego i zajęć kulturowo-literackich w IKLA;
• Opiekun praktyk pedagogicznych grupy rosyjskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (od 1989-1994 r.).

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:
• Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
• Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

 

Zainteresowania naukowe

• neurolingwistyczne programowanie,
• fonosemantyka,
• glottodydaktyka,
• komunikacja międzykulturowa,
• kultura rosyjskojęzycznego obszaru językowego,
• psychotronika,
• psychologia integralna.

Projekty naukowe - realizowane:
Od 2010 – Glottodydaktyczne zastosowania fonosemantyki (BST)

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.