dr Reinhold Utri

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 245
e-mail: r.utri@uw.edu.pl
nr pokoju 511
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

 

CV naukowe

Studia: Uniwersytet im. Karla Franzensa w Grazu (tytuł magistra pedagogiki: 1993); nauczyciel języka niemieckiego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym (2SLO), Warszawa (1994-95);  nauczyciel języka niemieckiego w szkołach językowych; rekrutacja studentów, sporządzanie raportów, tworzenie bazy dydaktycznej, rekrutacja i szkolenie nowych nauczycieli języka niemieckiego, lektor w Instytucie Germanistyki i Instytucie Lingwistyki, Uniwersytet Warszawski (1995-97); nauczyciel języka niemieckiego w kilku firmach (do 2009), tłumacz i proofreader, lektor na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ( 2006-2007), adiunkt na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (od 2007).

Funkcje Akademickie: asystent (od 2009 sekretarz, do 2011) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Germanistów - Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG);

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS, Stowarzyszenie Germanistów Polskich – SGP (Polska), Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – IVG.
 

Zainteresowania naukowe

• Pluricentryczność języków: zjawisko, rozwój, historia, tendencje w przyszłości
• Pluricentryczność języków a antropocentryczna teoria języków ludzkich
• Austriacki Niemiecki (Österreichisches Deutsch): aspekty, regionalizmy, historia, używanie w mediach, naukowe stanowiska wobec implementacji pluricentrycznego Austriackiego Niemieckiego
• socjolekty w Austrii
• wpływ pluricentryczności Austriackiego Niemieckiego na: translację, dydaktykę translatoryczne i na dydaktykę niemieckiego języka (specjalistycznego) w Polsce
• Zagadnienia w dydaktyce
• Język specjalistyczny teologii, biblii, papieża itp.
• Interkulturowość a glottodydaktyka
• Interkulturowość a literatura migrantów
• Interkulturowość a antropocentryczna teoria języków ludzkich

Opieka naukowa nad pracami magisterskimi (przykłady)
1. Anna Chada: Kultura wiodąca – migracja – integracja w Niemczech: dynamika polityczna w społeczeństwie imigranckim (2011)
2. Katarzyna Tworek: Trzyjęzyczny słownik obrazkowy (angielsko –polsko – niemiecki) z zakresu budowy roweru (2011)
3. Katarzyna Rybak: Język niemiecki jako język pluricentryczny. Austriacka odmiana języka niemieckiego (2011)
4. Ewa Beszterda: Analiza tłumaczenia tekstu specjalistycznego z dziedziny prawa karnego: „Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach" (2011)
5. Marta Szczepanik: Polsko-niemiecki słownik terminologiczny z zakresu prawa spółek (2010)
6. Joanna Krzymowska: Angielski –polski –niemiecki słownik specjalistyczny. Badania ultradźwiękowe w przemyśle (2010).

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.