dr Piotr Romanowski

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 254
e-mail: p.romanowski@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CV naukowe

- magister filologii angielskiej, specjalność: metodyka nauczania języka angielskiego, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 r.; temat pracy magisterskiej: A study on vocabulary learning strategies: primary vs. secondary school learners; promotor: prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub;
- doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2011 r.; temat rozprawy doktorskiej: Developing intercultural communicative competence in foreign language classes (on the example of English); promotor: prof. dr hab. Anna Lubecka, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  prof. dr hab. Janusz Arabski, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
- prowadzenie wykładów gościnnych w Wielkiej Brytanii (Sussex University); Hiszpanii (Universidad de Valladolid, Universidad de Huelva, Universidad de Jaen, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba); Portugalii (Universidade do Minho); Islandii (University of Iceland) i Rumunii (Universitatea „1 Decembrie 1918");
- czynny udział w 15 konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą (m.in. USA, Kanada, Wielka Brytania, Emiraty Arabskie, Hiszpania, Turcja, Rumunia, Rosja, Chiny);
- promotor oraz recenzent prac dyplomowych (NKJO) oraz licencjackich (PWSZ) z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego (od 2001);
- tłumacz przysięgły języka angielskiego, prowadzenie agencji tłumaczeniowej obsługującej ponad 30 języków (od 2002);
- opiekun praktyk na kierunku filologia angielska – PWSZ w Krośnie: specjalność translatorska (2003-2005); specjalność nauczycielska (2009-2012); organizator praktyk dla specjalności językowo-biznesowej oraz opieka nad praktykami (od 2012);
- opracowanie programów studiów podyplomowych w Zakładzie Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie (2012-2013);
- członek Senatu PWSZ w Krośnie (od 2012)
.

Zatrudnienie:

1998-2000 Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, nauczyciel j. angielskiego;
1998-2000 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, lektor j. angielskiego;  
Od 2000 wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie;
2001-2010 Szkoła Języków i Zarządzania PROMAR-International w Rzeszowie, lektor, doradca
2001-2011 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku, wykładowca;                             
Od 2013 adiunkt w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW;
prowadzone zajęcia: praktyczna nauka języka angielskiego, dydaktyka języka angielskiego, dydaktyka języka angielskiego specjalistycznego; stylistyka języka angielskiego, seminarium licencjackie 

Funkcje naukowe:
Członek Komitetu Naukowego Global Academic Network

 

Zainteresowania naukowe

dydaktyka języka angielskiego, dydaktyka języków specjalistycznych, akwizycja języka, dwujęzyczność i wielojęzyczność, komunikacja interkulturowa

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
IATEFL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Lektorów Języka Angielskiego od 2003 roku
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne od 2005 roku
Global Awareness Society International od 2006 roku
Linguistic Society of Canada and the United States od 2006 roku
AUSACE Arab-US Association for Communication Educators od 2007 roku
Global Academic Network od 2011 roku

Otrzymane granty
"Intercultural Dialogue - The Role of Education in Promoting a Multicultural Society" – grant na wyjazd na seminarium z Programu Grundtvig – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Helsinki (2008);
"Quality in Teaching" – grant na wyjazd na seminarium z Programu Grundtvig – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Dublin (2010);
"Quality Assurance in Integration Training for Adult Immigrants" – grant na wyjazd na seminarium z Programu Grundtvig – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Bruksela (2011);
"Adult Language Education" – grant na wyjazd studyjny do Turcji – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2011);
"Intercultural Education" – Uniwersytet Islandzki w Rejkjawiku – grant z programu Grundtvig – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2012)

Zrealizowane projekty
"Developing Intercultural Awareness in Foreign Language Classes to Adult Learners", Grundtvig – Program Uczenie się przez całe życie  (2011-2013);
"Language Learning: The Key to Open the Doors to Europe", Grundtvig – Program Uczenie się przez całe życie  (2011-2013)

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.