dr Piotr Podemski

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 260
e-mail: p.podemski@uw.edu.pl
nr pokoju 514
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

   

  CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, 1998-2003 (tytuł magistra historii z wyróżnieniem, specjalność naukowa – historia powszechna XX wieku, specjalność zawodowa – dydaktyczna)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, 1999-2003 (tytuł magistra filologii z wyróżnieniem, specjalność naukowa – historia i kultura Włoch)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny i Wydział Neofilologii, 2003-2008 (stopień doktora nauk humanistycznych)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Studium Polityki i Zarządzania Oświatą, 2007-2008
European University Institute, Florencja, Department of History and Civilization, 2010 (staż naukowy)
University of Warwick, Wielka Brytania, Warwick Business School, 2011 (staż naukowy)
University of Notre Dame, USA, Department of History, 2013 (staż naukowy)

Funkcje akademickie:
Koordynator ds. mobilności (m.in. program Erasmus) w IKLA UW (od 2009 r.)
Ekspert ds. nauczania w językach obcych – Biuro ZIP UW (Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i ciałach eksperckich:
Associazione Internazionale Professori d'Italiano (AIPI, Włochy)
International Society For History Didactics (ISHD, Niemcy)
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)
Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych (PTSA)
Society for Italian Historical Studies (SIHS, Stany Zjednoczone)
Society for Italian Studies (SIS, Wielka Brytania)
Członek Komitetu Naukowego serii wydawniczej Mediterraneo. Culture, Società e Istituzioni tra Medioevo ed Età Contemporanea, Wydawnictwo ARACNE, Rzym
Członek rady redakcyjnej czasopisma Eikonocity. History and Iconography of European Cities and Sites, Neapol, Uniwersytet Federico II

 

Zainteresowania  naukowe 

Historia najnowsza Włoch i Stanów Zjednoczonych
Współczesna polityka włoska, amerykańska i brytyjska (partie i przywództwo polityczne)
Pamięć, edukacja i polityka historyczna

Projekty naukowe - realizowane:
Obserwatorium polityki włoskiej – Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Salviniego jako nowe zjawiska na włoskiej scenie politycznej
Demokracja musi zwyciężyć. Stany Zjednoczone wobec Włoch i Europy Zachodniej u progu zimnej wojny
The Myron Taylor Mission Debate (1939-1950) and the Public Position of Catholicism in America

Projekty naukowe - zrealizowane:
Shared Histories for a Europe without Dividing Lines (ekspert w projekcie Rady Europy)
Edukacja historyczna i obywatelska w Polsce w kontekście europejskim (projekt ekspercki dla Kancelarii Prezydenta RP)
Vivre l'Europe  (międzynarodowy projekt ekspercki pod egidą Komisji Europejskiej)
President Harry S. Truman and Italy: a Study in the Early Cold War (projekt badawczy w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta)
Kontakty polsko-włoskie na przestrzeni wieków – badanie interkulturowe
Teoria postdemokracji a praktyka polityczna Włoch, Wielkiej Brytanii i USA
Włosi wobec kwestii żydowskiej po 1938 r.
Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941-1954)

 

Publikacje naukowe 

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.