dr Piotr Podemski

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 260
e-mail: p.podemski@uw.edu.pl
nr pokoju 528
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

   

  CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, 1998-2003 (tytuł magistra historii, specjalność naukowa – historia powszechna XX wieku, specjalność zawodowa – dydaktyczna)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, 1999-2003 (tytuł magistra filologii, specjalność naukowa – historia i kultura Włoch)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny i Wydział Neofilologii, 2003-2008 (stopień doktora nauk humanistycznych)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Studium Polityki i Zarządzania Oświatą, 2007-2008
European University Institute, Florencja, 2010 (staż naukowy)
University of Warwick, Warwick Business School, Wielka Brytania, 2011 (staż naukowy)
University of Notre Dame, USA, 2013 (staż naukowy)

Funkcje akademickie:
Koordynator dydaktyki języka włoskiego w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (2010-2011)
Koordynator ds. mobilności (m.in. program Erasmus) w IKLA UW (od 2009 r.)
Koordynator zajęć kulturowo-literackich w sekcji włoskiej IKLA UW (od 2010 r.)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i ciałach eksperckich:
International Society For History Didactics
Associazione Internazionale Professori d'Italiano (AIPI)
Irish Association for Russian, Central and East European Studies (IARCEES)
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP)
American Historical Association
Society for Italian Historical Studies
National Postdoctoral Association 

członek Komitetu Naukowego serii wydawniczej Mediterraneo. Culture, Società e Istituzioni tra Medioevo ed Età Contemporanea, Wydawnictwo ARACNE, Rzym (od 2017 r.)

 

Zainteresowania  naukowe 

Historia najnowsza (ideologie XX wieku: totalitaryzmy, zimna wojna, integracja europejska)
Pamięć, edukacja i polityka historyczna
Politologia (systemy partyjne, przywództwo polityczne) [w odniesieniu do Włoch, Wielkiej Brytanii i USA]

Projekty naukowe - realizowane:
Demokracja musi zwyciężyć. Stany Zjednoczone wobec Włoch i Europy Zachodniej u progu zimnej wojny (rozprawa habilitacyjna)
The Myron Taylor Mission Debate (1939-1950) and the Public Position of Catholicism in America
Shared Histories for a Europe without Dividing Lines (ekspert w projekcie Rady Europy)

Projekty naukowe - zrealizowane:
Tożsamość społeczeństw Europy – studium interkulturowe (2013)
Edukacja historyczna i obywatelska w Polsce w kontekście europejskim (projekt ekspercki dla Kancelarii Prezydenta RP, 2012-2013)
Vivre l'Europe  (międzynarodowy projekt ekspercki pod egidą Komisji Europejskiej, 2010-2013)
President Harry S. Truman and Italy: a Study in the Early Cold War (projekt badawczy w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, 2012)
Kontakty polsko-włoskie na przestrzeni wieków – badanie interkulturowe (2012)
Teoria postdemokracji a praktyka polityczna Włoch, Wielkiej Brytanii i USA (2011-2012)
Włosi wobec kwestii żydowskiej po 1938 r. (2011-2012)
Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941-1954), (2010)

 

Publikacje naukowe 

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.