dr hab. Monika Płużyczka

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 202
e-mail: mpluzyczka@uw.edu.pl
nr pokoju 530
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

  CV naukowe

Wykształcenie:
magisterskie:
1998-2003, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Instytut Lingwistyki Stosowanej  (temat pracy magisterskiej „Преддоговорная переписка в лингводидактическом аспекте", tytuł magistra, specjalność tłumaczeniowa: język rosyjski, język niemiecki, uprawnienia pedagogiczne: 2003)
doktoranckie: 2003-2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich (praca doktorska: „Psycholingwistyczne aspekty dydaktyki translacji tekstów specjalistycznych (na materiale rosyjskich tekstów prawnych)"; stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego 17.02.2009)
uzupełniające: 2007-2008: Podyplomowe Studium Prawa Rosyjskiego (słuchacz), Wyższa Szkoła Handlowa im. R. Łazarskiego; 2009: Szkolenie z pozyskiwania funduszy unijnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, dyplom

Zagraniczne staże i stypendia naukowe:
pobyty naukowe: Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji/ Germersheim (07/2011, półroczny projekt badawczy w ramach DAAD w 2012/2013); Uniwersytet Kraju Saary/ Saarbrücken (09/2011, 11/2012); Uniwersytet Wolny w Berlinie/ Freie Universität Berlin (09/2012, 09/2013); Uniwersytet w Konstancji/ Universität Konstanz (06/2011, 06/2013); Rosyjski Nowy Uniwersytet/ Moskwa (03/2011), Instytut Nauk Humanistycznych i Technologii Informacyjnych/ Moskwa (09/2010)
staże dydaktyczne: wykłady gościnne na Universita degli Studi di Salerno (04/2013); Universita degli Studi di Pavia (03/2012); staż dydaktyczny (laureat konkursu) na Universita degli Studi di Verona/ Włochy (05/2011).
Laureatka konkursów i stypendiów naukowych, m.in.: Nowoczesnego Uniwersytetu na staże zagraniczne dla doktorów (2011), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012), organizacji DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) dla młodych naukowców na projekt badawczy prowadzony w Niemczech (2012), Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych młodych doktorów (2012/2013).

Praca zawodowa:
2009 - obecnie adiunkt, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Uniwersytet Warszawski
2006-2009 wykładowca, Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski
2003-2006 wykładowca, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
2008-2009 lektor języka rosyjskiego, spółka PL2012 pod auspicjami Ministerstwa Sportu i Turystyki
2007-2009 lektor i tłumacz, Ambasada Republiki Uzbekistan
2001-2007 dziennikarz/ redaktor informacyjny, Informacyjna Agencja Radiowa, Polskie Radio SA, 2006: asystent producenta codziennego wydania magazynu „Polska i Świat"
2001 - obecnie  tłumacz języka rosyjskiego, tłumaczenia pisemne oraz ustne: symultaniczne i konsekutywne (zleceniodawcy, m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, GUS, TVP Info, TVN24, Polskie Radio, Instytut im. Adama Mickiewicza, Centrum Sztuki Współczesnej, Ambasada Uzbekistanu, agencje tłumaczeniowe.

Funkcje akademickie:
2012 - obecnie Kierownik Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (LELO: www.lelo.uw.edu.pl)
2009 - obecnie Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
2010 - obecnie Koordynator wymiany studenckiej i naukowej z uniwersytetami rosyjskimi, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
2010 - obecnie Członek Rady Naukowej Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
2010-2012 Koordynator ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Stosowanej
2009-2010 Koordynator ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Katedrze Języków Specjalistycznych
2009-2010 Koordynator ds. Promocji w Katedrze Języków Specjalistycznych

Funkcje naukowe:
2012 - obecnie Członek Redakcji Naukowej serii „Studi@ Naukowe"
2012 - obecnie Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Lingwistyka Stosowana"
2012 Zastępca Redaktora Naukowego czasopisma „Kwartalnik Neofilologiczny"
2010-2012 Sekretarz Redakcji Naukowej czasopisma „Lingwistyka Stosowana"
2009-2011 Redaktor wydawniczy czasopisma „Komunikacja Specjalistyczna"

Organizacja konferencji:
2013 II Polska Konferencja Eyetrackingowa „Eyetracking – teoria, praktyka, zastosowanie", komitet organizacyjny

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS
Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – IVG
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – PTN

 

Zainteresowania naukowe

Translatoryka
Dydaktyka translacji
Lingwistyka eksperymentalna
Okulografia i jej zastosowanie w lingwistyce i translatoryce 
Psycholingwistyka i neurolingwistyka

Projekty naukowe:
2012-2013 „Eye-Tracking-Untersuchungen des Vom-Blatt-Dolmetschens", projekt prowadzony z profesor Silvią Hansen-Shirrą (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji) w ramach grantu DAAD na projekt badawczy dla młodych naukowców i pobytu naukowego na Uniwersytecie Jana Gutenberga, Wydział Przekładoznawstwa, Językoznawstwa i Kulturoznawstwa, Germersheim/ Niemcy (rok akademicki 2012/2013), kierownik projektu
2012-2013  „Translation Studies and Eye-Tracking Analysis" – międzynarodowy projekt badawczy. Projekt zakończony publikacją zbiorową: Translation Studies and Eye-Tracking Analysis, 2013, Frankfurt a. M., Peter Lang; współredaktor tomu.
2013-2014  „Okulograficzna analiza tłumaczenia rosyjskojęzycznych tekstów z zakresu gospodarki" –kierownik projektu 
2012-2013 „Analiza okulograficzna procesu tłumaczenia a vista" – projekt badawczy w ramach badań statutowych, kierownik projektu
2011-2012 „Lingwistyka eksperymentalna: zastosowanie okulografii w translatoryce i glottodydaktyce" – projekt w ramach badań statutowych, członek zespołu
2011-2012 „Dydaktyka translacji tekstów specjalistycznych" – projekt badawczy w ramach badań statutowych, członek zespołu

 

Publikacje naukowe

Publikacje i konferencje: udział w 25 konferencjach naukowych, w tym 11 wystąpień z referatem, redaktor dwóch monografii zbiorowych, współredaktor 10 wydań czasopism naukowych, członek redakcji naukowej serii wydawniczej, autor ponad 24 artykułów naukowych o tematyce translatorycznej i translodydaktycznej.
Publikacje naukowe dostępne są tutaj.