dr Monika Konert-Panek

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju -----
e-mail: m.konert@uw.edu.pl
nr pokoju 523
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

  CV naukowe

Studia:

2007: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Neofilologii UW

2002-2007: studia doktoranckie, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii UW

2002: tytuł magistra filologii angielskiej

1997-2002: studia magisterskie, Instytut Anglistyki UW

 

Zagraniczne staże dydaktyczne:

wykłady gościnne na Katholieke Universiteit Leuven (2014) i oraz Uniwersytecie w Trewirze (2015)

 

Funkcje akademickie:

·         2010-obecnie: Koordynator przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW

·         Członek Kolegium Elektorów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW – kadencja 2016-2020

·         Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej (studia stacjonarne II. stopnia)  IKSI UW  w roku akademickim 2014/2015

·         p.o. Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej IKLA (obecnie IKSI) UW (studia niestacjonarne pierwszego stopnia): wrzesień 2012

·         Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej IKLA (IKSI) UW ds. systemu IRK (studia niestacjonarne pierwszego stopnia) w latach 2010/2011; 2011/2012, 2012/13

·         Członek Komisji Egzaminacyjnej  (egzaminy magisterskie i  licencjackie)

 

Opieka naukowa nad studentami (prace dyplomowe):

79 prac licencjackich (stan na 05.2016), 3 prace magisterskie (stan na 05.2016), 123 recenzje prac licencjackich (stan na 05.2016)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – członek

 

  Zainteresowania naukowe 

Fonetyka i fonologia

Języki specjalistyczne

Socjolingwistyka

Lingwistyka kontrastywna

Stylistyka

 

Projekty naukowe:

Analiza fonicznych środków stylistycznych w tekstach artystycznych i perswazyjnych (Uniwersytet Warszawski DSM 2011-2012, BST 2013-2015)

Rola zjawisk fonicznych w kształtowaniu wizerunku - perspektywa socjolingwistyczna (Uniwersytet Warszawski, BST 2016) 

  Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.