Dr Mieczysław Nasiadka

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 200
e-mail: m.nasiadka@uw.edu.pl
nr pokoju 513
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 

CV naukowe

Studia: Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, profil handel zagraniczny, 1991 – 1993; Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, studia magisterskie, specjalność tłumaczeniowa i nauczycielska,  1993 – 1998, tytuł magistra: 1998; Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, studia doktoranckie, 1998 – 2004, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza P. Krzeszowskiego: „The Conduit Metaphor in Human Communication", tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 2004

Funkcje akademickie:
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej Katedry Języków Specjalistycznych (obecnie IKLA): 2007; członek komisji rekrutacyjnej IKLA: 2013; organizacja egzaminów, przewodniczący i członek komisji egzaminacyjnych: 2005-2013; koordynator sekcji angielskiej w Katedrze Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW: 2009-2010; koordynator dydaktyki translacji ustnej: od 2012

 

Zainteresowania  naukowe

• ekwiwalencja przekładu w tłumaczeniach ustnych i pisemnych
• mechanizmy warunkujące skuteczność komunikacji międzyludzkiej
• metafora
• przekład maszynowy
• gramatyka języka angielskiego

Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi:
Opiekun ponad 60 prac dyplomowych  studentów KJS/IKLA

Projekty naukowe – realizowane:
2011: Problemy związane z tłumaczeniem metafor przez translatory automatyczne
2012–2014: Analiza problemów związanych z tłumaczeniem przez translatory automatyczne (autonomicznie oraz przy udziale człowieka). Cel projektu: usprawnienie procesu i rezultatu tłumaczenia wykonywanego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego.


Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostepne są tutaj.