dr Marta Małachowicz

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 254
e-mail: m.malachowicz@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

  CV naukowe

Studia:
magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej 1998-2003 (tytuł magistra lingwistyki stosowanej: 2003)
doktorat: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej 2003-2008  (stopień doktora nauk humanistycznych: 2008)

Funkcje akademickie:                     
p.o. kierownika studiów wieczorowych w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (2011/12)
członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (kadencja 2012-2016)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych
1) Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (sekretarz, kadencja 2012-2015 i 2015-2018)
2) The European Association for Terminology (członek, od 2015).
3) Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (członek, od 2015).

 

Zainteresowania naukowe

• gramatyka funkcjonalna
• leksykologia
• terminologia
• translatoryka
• lingwistyka tekstu specjalistycznego
• komunikacja międzykulturowa

Projekty naukowe:
2011: staż w Szwedzkim Centrum Terminologicznym w Sztokholmie (TNC Terminologicentrum)
2012: wizyta studyjna w Fińskim Centrum Terminologicznym w Helsinkach (Sanastokeskus TSK)
2012: staż (doskonalenie zawodowe w nauczaniu języka rosyjskiego) w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie (Российский Университет Дружбы Народов РУДН)
2014: staż dydaktyczny Erasmus STA, Università di Pavia, Włochy

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.