dr Marta Kaliska

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 234
e-mail: m.kaliska@uw.edu.pl
nr pokoju 518
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
  CV naukowe

Studia:
1996-1998 – Università degli studi di Bologna, Facoltà di Lettere Moderne;
1999-2003 – Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki (tytuł magistra filologii włoskiej,  tytuł pracy: Simbiosi tra il dialetto leccese e il griko -italico nella penisola salentina);
2007 –doktor językoznawstwa, tytuł pracy: Il parlato giovanile alla radio in Italia e in Polonia. Un confronto lessicale pod kier. prof. dr hab. Elżbiety Jamrozik;

Doświadczenie zawodowe:
2003 - 2010 – tłumaczenia pisemne prawno-handlowe;
2003 – 2007 – UW, Katedra Italianistyki, doktorant;
2008 – 2011 – UW, Katedra Italianistyki, stanowisko: asystent;
2010 - 2011 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Wydział Filologii, stanowisko: adiunkt;
Od 2011 -  Uniwersytet Warszawski, IKLA, stanowisko: adiunkt.

Stypendia:
2005, 2008, 2013 – stypendium dydaktyczne Università per Stranieri di Perugia;
2012- 2009 – LLP Erasmus Staff: poprowadzenie zajęć   dydaktycznych w:
                 - Università degli Studi di Bologna
                 - Università degli Studi di Pavia,
                 - Università del Salento di Lecce,
                 - Università degli Studi di Genova,
                 - University of Malta

Członkostwo w stowarzyszeniach:
- AIPI (Associazione Internazionale Professori d'Italiano)
- PTLS (Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej)
- AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani)

Funkcje akademickie:
- Koordynator zajęć PNJW – II rok studiów I stopnia;
- Członek Komisji Rektorskiej ds. Programów Kształcenia - opracowanie efektów kształcenia dla studiów I stopnia, kierunek: lingwistyka stosowana.

 

Zainteresowania naukowe

- zastosowanie nowych technologii w glottodydaktyce;
- metodyka nauczania;
- języki specjalistyczne: ekonomia;
- dialektologia.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.