dr Mariusz Górnicz

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 200
e-mail: mgornicz@uw.edu.pl
nr pokoju 513
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

CV naukowe 

Studia: 1987-1992 Studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa, j. angielski i rosyjski. Praca magisterska dotyczyła zapożyczeń w sztucznych socjolektach na podstawie powieści „A Clockwork Orange" Anthony'ego Burgessa i jej dwóch przekładach na język polski.
Doktorat: X 2007. „Elementy anglojęzyczne w polskich i rosyjskich tekstach medycznych". Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych.

Zatrudnienie:
1992-1993 - lektor języka angielskiego, spółdzielnia „Lingwista", Warszawa
1993-2004 - lektor j. angielskiego, a następnie wykładowca w Instytucie Rusycystyki UW
Od 2004 - wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze Języków Specjalistycznych/ Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW
Prowadzone zajęcia: lektorat j. angielskiego (IR), gramatyka praktyczna i fonetyka praktyczna w ramach PNJA, tłumaczenia naukowe, tłumaczenia medyczne, gramatyka kontrastywna i gramatyki translacyjne, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie

Funkcje akademickie:
III-IX 2008 – z-ca kierownika KJS ds. studiów wieczorowych
IX 2008-VIII 2012 Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW
od 2004 – nadzór nad obsadą i programami zajęć PNJ i tłumaczeniowych w sekcji angielskiej KJS/IKLA (różne poziomy i tryby studiów); prowadzenie hospitacji
Od 1996 – układanie rozkładu zajęć w Instytucie Rusycystyki, a potem także w KJS/IKLA. Koordynacja przydziału sal na zajęcia dydaktyczne w budynku przy ul. Szturmowej 4.

Członkostwo organizacji:
Od 1997 – członek Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych, przekształconej później w Międzynarodową Organizację Terminologii Specjalistycznej. Od 2007 prezes MOTS
Od 2004 – członek Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym; wiceprzewodniczący KT 256 od 2010. Aktywna współpraca z Komitetem Technicznym nr 37 ISO (ISO TC 37 „Terminology and other language and content resources"). Redaktor polskiego wydania normy ISO 704 „Działalność terminologiczna. Zasady i metody"
Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

Działalność tłumaczeniowa: od 1991 r.
Współpraca z instytucjami: m.in. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Fundacja „Promocja Zdrowia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydawnictwo „Libramed", wydawnictwo „Medical Tribune", wydawnictwo „Medsportpress".  Współpraca z biurami tłumaczeń.

Działalność popularyzatorska:
Prelekcje na temat tłumaczeń medycznych m.in. w warszawskich szkołach średnich, warsztaty na Uniwersytecie Gdańskim, udział w Festiwalu Nauki w 2013 r., aktywność na forach internetowych dla tłumaczy i osób uczących się języka angielskiego.

 

Zainteresowania naukowe 

Języki specjalistyczne, język nauki, język medycyny
Nieterminologiczne składniki tekstów specjalistycznych
Podejście konfrontatywne w badaniach nad językami specjalistycznymi
Funkcjonowanie terminologii poza układem komunikacji specjalista-specjalista
Zapożyczenia.

 

Publikacje naukowe 

Publikacje naukowe dostepne są tutaj.