dr Marcin Łączek

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 238
e-mail: m.laczek@uw.edu.pl
nr pokoju 526
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

 

 

  CV naukowe

Studia:
Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej (2005): Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej językoznawstwo (2013): Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny.

Zagraniczne staże i stypendia naukowe:
Stypendium programu Erasmus - Fachhochschule Flensburg (06/2014)
Laureat stypendiów naukowych za bardzo dobre osiągnięcia w nauce; starosta roku, członek Komisji ds. Promocji i Kultury oraz członek Rady Wydziału (studia)

Doświadczenie zawodowe:
Nauczanie języka angielskiego we wszystkich typach szkół państwowych w Polsce (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, nauczycielskie kolegium języków obcych) oraz w Anglii (szkoła podstawowa, szkoła średnia/akademia, uniwersytet), i prywatnych. Tłumacz oraz pracownik administracyjny w międzynarodowych korporacjach (w Polsce i w Anglii). Nauczyciel języka angielskiego w jednostkach wojskowych (w tym w jednostce działań specjalnych) oraz przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE (środki EFS).
Qualified Teacher Status for England and Wales nadany przez General Teaching Council for England, egzaminator angielskiej komisji egzaminacyjnej Assessment and Qualifications Alliance, Visiting Lecturer dla władz samorządowych hrabstwa Bedfordshire.
Obecnie: adiunkt w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Funkcje akademickie:
Pełnomocnik ds. Promocji (2014-)
Opiekun Koła Naukowego Badania Języków Technicznych BAJT (2014-)
Pełnomocnik ds. Stypendium Fulbrighta (2014-)
Koordynator i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu Gifted & Talented http://g-t.iksi.uw.edu.pl/ (2014-)
Koordynator tłumaczeń ustnych: 2 rok, studia zaoczne (2013-2014))

Funkcje naukowe:
Członek zespołu projektowego E-T Reading działającego przy Laboratorium Eksperymentalnej Lingwistyki Okulograficznej (2014-)
Członek kolegium redakcyjnego (redaktor językowy – język angielski) pisma „Studia nad Filozofią Słowiańską" wydawanego przez Instytut Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego (2014-)
Członek Kolegium Redakcyjnego (redaktor językowy – język angielski) pisma „Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum" wydawanego przez Instytut Wydawniczy Humanum w Warszawie (2013-)
Członek Kolegium Redakcyjnego pisma „Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne" wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy (2008-)

Organizacja konferencji/wykładu/prelekcji:
Międzynarodowa Konferencja Eye-Trackingowa Can these eyes lie? (współorganizacja z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji; Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 26-27/09/2014), komitet organizacyjny
Wykład Pana Profesora Johna Nezleka z College of William & Mary, Williamsburg (VA) pt. „A Cross-Cultural Study of Relationships Between Daily Social Interaction and the Five-Factor Model of Personality" (Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 14/05/2014)
Prelekcja Pana Daniela Halla z Sekcji Polityczno-Ekonomicznej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie zorganizowana w ramach programu Meet America nt. „Democracy and Civil Society" (Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 12/05/2014)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
International Association of Teachers of English as a Foreign Language IATEFL, Canterbury, Anglia (2008- 2009)
British Association for Applied Linguistics BAAL, Londyn, Anglia (2008-2010)
Association Internationale de Linguistique Appliquée AILA; Linguistics Association of Great Britain LAGB, Edynburg, Zjednoczone Krὀlestwo (2008)
Philological Society PhilSoc, Manchester, Anglia (2008-2010)
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Warszawa, (2007-)
International Federation of Translators IFT, Montreal, Canada, (2007-2008)
Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Warszawa, (2003-2009)

 
Zainteresowania naukowe:

Innowacyjne oraz tradycyjne metody oraz podejścia do nauczania oraz uczenia się języków obcych (w szczególności języka angielskiego jako języka obcego oraz drugiego i dodatkowego)
Dyskurs (zwłaszcza klasowy w obszarach angielskiego jako języka obcego; lotniczy; wojskowy)
Analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu
Lingwistyka czysta i stosowana (głównie specjalistyczny język business communication)

Promotor/recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich)

Udział w konferencjach naukowych, seminariach metodycznych oraz warsztatach:
Czynny i bierny udział w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach metodycznych oraz warsztatach organizowanych m.in. przez: Luton Borough Council, Institute of Education University of London, Akademię Polonijną w Częstochowie, mmpublications, Express Publishing, Oxford University Press, Pearson Longman/Longman, Macmillan Poland.


Publikacje naukowe

Autor: dwóch monografii w języku angielskim, kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w krajowych/międzynarodowych czasopismach naukowych/książkach naukowych/monografiach, kilku publikacji popularnonaukowych; współautor opracowania haseł słownikowych; autor przekładów streszczeń (z języka polskiego na język angielski) książek naukowych/monografii.

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.