dr Małgorzata Trzeciak

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 234
e-mail: m.trzeciak@uw.edu.pl
nr pokoju 518
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

  CV naukowe

Studia:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki (magister filologii włoskiej: 2005); Università degli Studi di Roma „Tor Vergata" Facoltà di Lettere e Filosofia (Master di II livello in Teoria e Tecnica della comunicazione estetica e museale: 2007); Doktorat: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki (doktor nauk humanistycznych: 2011)

Staże i stypendia naukowe:
Staże naukowe w Katholieke Universiteit Leuven (2013), Università di Venezia "Ca` Foscari" (2012), Università degli Studi di Catania (2012), Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2012), Università di Roma LUMSA (2011); Stypendium naukowe Rządu Włoskiego na przeprowadzenie badań w Università degli Studi di Roma La Sapienza (2012) oraz Università degli Studi di Bologna (2008); Stypendium Università degli Studi di Milano (2005)

Funkcje akademickie:
Koordynator obsady zajęć w sekcji włoskiej IKLA

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
AIPI Associazione Internazionale Professori d'Italiano
The Society for Italian Studies

 

 Zainteresowania naukowe

Romantyzm włoski i europejski
Twórczość G. Leopardiego
Dialog międzykulturowy w pamiętnikarstwie siedemnastowiecznym
Historia estetyki włoskiej
Terminologia w zakresie historii sztuki

Projekty naukowe – realizowane
2012-2013: Per un lessico leopardiano-międzynarodowy projekt badawczy pod kierownictwem prof. Novelli Bellucci, prof. Franco D'Intino i prof. Stefano Gensini z Università degli Studi di Roma „La Sapienza" mający na celu opracowanie słownika idei Giacoma Leopardiego. Rezultatem projektu będzie publikacja książkowa oraz internetowa wersja leksykonu.
2013-2014: Recepcja twórczości G. Leopardiego w Polsce

Projekty naukowe - zrealizowane
2012-2013: Wolność i tożsamość narodowa u Leopardiego i Mickiewicza

 

 Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.