dr Małgorzata Szuk-Bernaciak

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 259
e-mail: m.szuk-bernaci@uw.edu.pl
nr pokoju 510
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

 

 
 

 

 

  CV naukowe

Wykształcenie:
2011 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza instrukcji obsługi ze stanowiska lingwistyki tekstu specjalistycznego".
2007 Ukończone Studia Doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW.
2001 Uzyskanie tytułu magistra lingwistyki stosowanej: specjalność tłumaczeniowa i dydaktyczna. Temat pracy: „Obraz Polski w prasie austriackiej".
1998-2001 Studia wyższe magisterskie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW na kierunku filologia w zakresie lingwistyki stosowanej, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa z języka niemieckiego.
1998 Uzyskanie tytułu licencjata
1995-1998 Studia wyższe zawodowe NKJN UW na kierunku filologia w zakresie nauczania języka niemieckiego.
1995 Egzamin znajomości języka niemieckiego złożony przed Komisją Kontrolną Języków Obcych Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
1993-1995 Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych, kierunek: handel zagraniczny.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2002 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW w KSI, KJS, obecnie wykładowca w IKLA.
2002–2009  nauczyciel języka niemieckiego w IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie
2001–2006 lektor w Wyższej Szkole Języków Obcych i Zarządzania Finansami ‘Avans'
2004–2005 nauczyciel języka niemieckiego w Prywatnej Żeńskiej Szkole im. Cecylii Plater-Zyberkówny
2002–2005 lektor języka niemieckiego w firmie Knauf w zakresie języka biznesu i korespondencji handlowej.
2002–2003 lektor języka niemieckiego w firmie Cerberus Sp. z o.o.,  Walther Meble Sp. z o.o. oraz w BRE – Bank.
2001–2003 lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
01.10.99-30.01.02 lektora języka niemieckiego w Deutsche Schule Sp. z o.o.
01.04.99-30.10.00 tłumacz w firmie Berag Sp. z o.o. w zakresie korespondencji handlowej, tematyki prawniczej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Zainteresowania naukowe

- komunikacja specjalistyczna
- analiza tekstów specjalistycznych
- dydaktyka języków obcych (specjalistycznych)
- język prawny i prawniczy
- język techniczny: nowoczesne technologie w budownictwie niskoenergetycznym i pasywny

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.