Dr Małgorzata Kornacka

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju -------
e-mail: mkornacka@uw.edu.pl
nr pokoju 538
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

CV naukowe

1988 - 1993 studia magisterskie na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja - język rosyjski, język niemiecki
1993 obrona pracy magisterskiej "Категория числа существительного в русском и польском языках"
1993 - 1995 specjalista w Centrum Naukowej Informacji Slawistycznej Instytutu Slawistyki PAN
1995 - 1997 starszy asystent w Centrum Naukowej Informacji Slawistycznej Instytutu Slawistyki PAN
1997 - 2001 studia doktoranckie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
2002 - 2005 specjalista w Katedrze Języków Specjalistycznych UW
2004 obrona pracy doktorskiej "Językowe środki wyrażania kategorii miary (na materiale rosyjskim i polskim)"
od 2005  adiunkt w Katedrze Języków Specjalistycznych UW
2006 - 2011 - studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia klasyczna
2011 - obrona pracy magisterskiej "Composita nominalne w poemacie "Lithika"— typologia i wpływy homeryckie" 

 

Zainteresowania  naukowe

  • sztuczne języki specjalistyczne
  • sposoby wyrażenia poszczególnych kategorii semantycznych w językach o różnej budowie
  • mechanizmy spójności tekstu
  • ilościowe metody badania tekstów

Udział w konferencjach naukowych i tytuły wygłoszonych referatów

  1.  Nazwy jednostek miar i jednostek monetarnych w rosyjskich i polskich frazeologizmach i przysłowiach, konferencja "Lingwistyczne aspekty badań paremiologicznych i paremiografia", Instytut Rusycystyki Uniwersytetu War­szaw­skie­go, 3-4 grudnia 1998 r.
  2. Definiowanie rzeczowników ilościowych i liczebników nieokreślonych w rosyjskich i polskich słownikach jednojęzycznych, konferencja "Teoria leksykograficzna i praktyka słownikarska", Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 4-5 listopada 1999 r.
  3. Konstrukcje wyrażające charakterystykę miarową obiektu w języku rosyjskim i polskim, konferencja "Aktualne problemy składni języków słowiań­skich", Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 26-27 października 2000 r.
  4. O statusie elementów leksykalnych w sztucznych językach specjalistycznych – na przy­kładzie języków programowania, konferencja „Kulturologiczne uwarunkowania w prze­kładzie tekstów specjalistycznych", Katedra Języków Specjalistycznych i Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej Uniwersytetu Warszawskiego, 12-13 maja 2005 r.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.