dr Łukasz Karpiński

tytuł naukowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 200
e-mail: lukasz.karpinski@uw.edu.pl
nr pokoju 513
dyżur    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

  CV naukowe

Studia: 1996 – 2001: Instytut Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski.
2001 – 2005: Katedra Języków Specjalistycznych, WLSiFW, Uniwersytet Warszawski – doktorant.  Praca doktorska dot. podstaw sporządzania modułowych struktur słowników terminologii specjalistycznej na materiale lądowego budownictwa transportowego (w oparciu o język polski, rosyjski i angielski).

Funkcje akademickie:
2005-2008; 2011: Pełnomocnik ds. elektronicznego wspomagania rekrutacji; 2013 – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej IKLA (studia wieczorowe); 2009- Pełnomocnik ds. ECTS, 2009- Pełnomocnik ds. Procesu Bolońskiego; Kandydat Wydziału Lingwistyki Stosowanej do Senatu UW w wyborach uzupełniających (w kadencji 2008-2012) oraz w wyborach na kadencję 2012-2016; 2008-2010 – Z-ca Kierownika Katedry Języków Specjalistycznych ds. Organizacyjnych; 2010 – p.o. Z-ca Dyrektora Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej; 2013 - wydziałowy koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie;  Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2012-2016;  Współzałożyciel (2009) czasopisma „Komunikacja Specjalistyczna" (ks.uw.edu.pl), 2009-2012 sekretarz redakcji, od 2013 r. redaktor naczelny.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Członek Zarządu – Skarbnik (II kadencja).

 

 Zainteresowania naukowe

- leksykografia terminologicza;
- lingwistyka komputerowa (korpusy tekstowe, translatory maszynowe, komunikacja człowiek-maszyna, informatyczne systemy terminograficzne);
- lingwistyka stosowana: translatoryka, glottodydaktyka;


Projekty naukowe – realizowane
2010, BST (współautor prof. dr hab. S.Szadyko) „Leksykografia terminologiczna języków specjalistycznych w układzie komunikacji  zawodowej".
2010, BW: „Leksykografia terminologiczna jako wsparcie dydaktyki, translatoryki  i komunikacji specjalistycznej"
2013, BW, Maszynowa parametryzacja tekstu na podstawie leksykograficznych baz danych.

 Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.