dr hab. Justyna Alnajjar 

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 253
e-mail: justyna.alnajjar@uw.edu.pl
nr pokoju 529
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 

CV  naukowe 

Studia: Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych 2002–2008 (tytuł magistra na kierunku filologia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego – języki angielski i niemiecki: 2008), Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Prawa Niemieckiego: Kurs prawa niemieckiego i europejskiego (2004–2005).
Doktorat: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego: 2012); rozprawa doktorska pt. „Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych"
Projekt habilitacyjny nt. audytu komunikacyjnego w przedsiębiorstwach globalnych (2012–2020).

Zagraniczne staże naukowe: Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji (Germersheim) (2004, 2005/2006, 2009, 2010), Uniwersytet im. Eberharda Karlsa w Tybindze (2007/2008), Uniwersytet w Hamburgu (2009), Uniwersytet w Siegen (2010/2011), Uniwersytet w Saarbrücken (2012, 2013), Wolny Uniwersytet w Berlinie (2013), Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (2013/2014)

Funkcje Akademickie: Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW ds. Organizacji Badań Naukowych i Konferencji (01.01.2010–30.09.2010); Pełnomocnik ds. upowszechniania publikacji Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (1.10.2011).

Funkcje Naukowe: Kierownik Research Center for Business Communication Audit (RC-BCA) Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (od 2013), Sekretarz redakcji czasopisma „Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd / Review" (od 2012); Z-ca Kierownika Laboratorium LELO [Laboratorium Eksperymentalne Lingwistyki Okulograficznej] Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2012–2013); Z-ca Redaktora Naukowego „Kwartalnika Neofilologicznego" (od 2010).

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS, Stowarzyszenie Germanistów Polskich – SGP (Polska), Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów – IVG.


Zainteresowania  naukowe 

•Lingwistyka języków specjalistycznych
•Lingwistyka tekstu/dyskursu
•Business English as a lingua franca (BELF)
•Business Deutsch als Lingua franca
•Komunikacja w organizacjach
•Komunikacja korporacyjna
•Audyt komunikacyjny

 

Publikacje  naukowe 

Publikacje naukowe dostępne są tutaj