dr Joanna Piotrowska

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju --------------
e-mail: j.piotrowska@uw.edu.pl
nr pokoju 538
dyżur    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
CV naukowe

Wykształcenie:
studia magisterskie: 2002-2007, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Instytut Rusycystyki (temat pracy magisterskiej: „Самопостроение и самопостижение молодого Льва Толстого (на материале дневников 1847-1856 гг.)", tytuł magistra, dyplom z wyróżnieniem)
studia doktoranckie: 2007-2011, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej (praca doktorska: „Дневники Л. Н. Толстого (1847-1865) как отражение бытовых и бытийных рефлексий", stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – 14.06.2011; rozprawa doktorska została wyróżniona)

Zagraniczne staże i stypendia naukowe:
8.09.2014-7.10.2014 – staż naukowy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RGGU) w Moskwie (laureatka stypendium Aurora)
2.09.2013 – 29.09.2013 – staż naukowy, Instytut Literatury Rosyjskiej (Dom Puszkinowski), Rosyjska Akademia Nauk w Sankt Petersburgu
20.05.2013 – 02.06.2013 – staż dydaktyczny, Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze (laureatka stypendium stażowego dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego; nr decyzji: BWZ-NUWK4-2/0-18/13)
wrzesień 2009 – staż naukowy, Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa (MGU) w Moskwie

Praca zawodowa:
01.10.2014 – obecnie – adiunkt, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski
2011-2014 – adiunkt, Instytut Rusycystyki, Uniwersytet Warszawski
2010 – obecnie – współpraca z wydawnictwem „JUKA-91" (korekta i redakcja podręczników do nauki języka rosyjskiego)
2008 – obecnie – lektor w szkole języka rosyjskiego „Katiusza"

Funkcje akademickie:
2012-2016 – przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
2013-2014 – protokolant posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki UW
2011-2012 – członek Komisji ds. dostosowania programów nauczania do Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Rusycystyki UW
Ponadto, jako doktorantka:
elektor w grupie doktorantów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2008), przewodnicząca Rady Doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2008-2010), członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (2008-2010), członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Języków Obcych UW (2008-2010), członek Komisji ds. Studiów Doktoranckich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (2008-2011)

Funkcje naukowe:
Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji „Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии» (21–23 maja 2015 r., Bułgarska Akademia Nauk w Sofii)
Redaktor lub współredaktor tomów „Русская литература в европейском контексте" (t. 1-3) oraz „Русская литература: тексты и контексты" (t. 1-3)

Organizacja konferencji:
Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии» (21–23 maja 2015 r., Bułgarska Akademia Nauk w Sofii)
Pomysłodawca i organizator lub współorganizator Międzynarodowej Konferencji Młodych Filologów w Instytucie Rusycystyki UW (sześć konferencji, 2007-2012)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – członek (od 2013 r.)
The Oxford Centre for Life-Writing (OCLW) – stowarzyszony (od 2013 r.)

 

Zainteresowania naukowe

Literatura rosyjska drugiej połowy XIX w.
Życie i twórczość Lwa Tołstoja, recepcja pisarza w Polsce
Prasa jako medium transferu kulturowego
Teoria transferu kulturowego

Projekty naukowe:
Lew Tołstoj w polskiej publicystyce początku XX w. (DSM, 2013-2014)
Prasa jako medium transferu kulturowego

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukow dostępne są tutaj.