dr Iwona Jacewicz

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 254
e-mail: i.jacewicz@uw.edu.pl
nr pokoju 512
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

 CV naukowe

Wykształcenie:
1994-2000 Uniwersytet Warszawski Instytut Lingwistyki Stosowanej. Tytuł magistra lingwistyki stosowanej - specjalność tłumaczeniowa (przekład ustny) i dydaktyczna: język rosyjski i niemiecki. Temat pracy magisterskiej: „Анализ языкового стереотипа поляка, русского и немца на базе специального польско-русско-немецкого словаря авто- и гетеростереотипов"
1997-2000 Uniwersytet Warszawski Instytut Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Temat pracy magisterskiej: „FAZ i Izwiestija o drodze Polski do NATO w latach 1991-1999"
1998-1999 Uniwersytet im. J. Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Kierunek: Językoznawstwo i Kulturoznawstwo Stosowane w Germersheim. Kombinacja językowa: język niemiecki i rosyjski
2001-2002 kurs prawa niemieckiego w Szkole Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
2008-2010 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Studia na kierunku German and Polish Law (w ramach studiów doktoranckich)
2010 Uniwersytet Wiedeński Zentrum für Translationswissenschaft. Stopień doktora filozofii (Dr. phil.). Temat rozprawy doktorskiej: „Didaktik des Fachübersetzens am Beispiel der Rechtstexte: polnische und deutsche Strafurteile im Vergleich"

Praca zawodowa:
1998 dziennikarz i lektor w Redakcji Niemieckiej Programu 5 Polskiego Radia (prezentacja własnych felietonów na antenie) oraz tłumacz w Redakcji Rosyjskiej
2000-2001 lektor języka niemieckiego w Szkole Głównej Handlowej (język ogólny i ekonomiczny)
2000-2004 dziennikarz i tłumacz w redakcji dwutygodnika branżowego „Wiadomości Turystyczne"
2001-2006 lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych „Avans"
2004-2010 Uniwersytet Warszawski, wykładowca w Katedrze Języków Specjalistycznych, a później w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
od 2010    Uniwersytet Warszawski, adiunkt w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej  

Funkcje Akademickie
Pełnomocnik Kierownika KJS, a następnie Dyrektora IKLA  ds. rekrutacji (od 2006 r.)
Koordynator studiów zaocznych w IKLA (od 2006 r.)
Kierownik Studiów Zaocznych w IKLA (od 2012 r.)

Członkostwo w Stowarzyszeniach Naukowych
- Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów (IVG)
- Stowarzyszenie Germanistów Polskich (SGP)
- tekom (Gesellschaft für Technische Kommunikation)


 Zainteresowania  naukowe

- dydaktyka przekładu specjalistycznego
- polsko-niemieckie, polsko-rosyjskie oraz rosyjsko-niemieckie studia kontrastywne - lingwistyka tekstów specjalistycznych
- język prawny i prawniczy
- język mediów
- język techniczny
- terminologia

Projekty naukowe:
2012   Wykaz obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) (przygotowanie materiałów dla języka niemieckiego)
2013-2014  Dydaktyczne moduły Internetowe do nauki tłumaczenia niemieckojęzycznych tekstów specjalistycznych. Implementacja koncepcji kursów internetowych (e-learning) / Internet-Lernmodule für die Fachübersetzer-Ausbildung im Bereich Deutsch-Polnisch. Implementierung von E-Learning-Konzepten część II – bilateralny projekt badawczy realizowany wspólnie z prof. Christophem Rösenerem (Fachhochschule Flensburg) – przygotowanie komponentu w języku polskim

 

 Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.