Dr hab. Krzysztof Fordoński

tytuł naukowy dr hab.
tel. do pokoju 22/55 34 264
e-mail: k.fordonski@uw.edu.pl
nr pokoju 535
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe  

 

CV naukowe

Studia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1989-1994 (tytuł magistra filologii angielskiej: 1994) University College Galway, Irlandia 1992, Doktorat: Wydział Neofilologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (stopień doktora nauk humanistycznych: 2002). Habilitacja: Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 2013).

Funkcje Akademickie: Opiekun naukowy Studenckiego Koła Tłumaczeń Literackich „Naukowo-Artystyczne Rozterki Literackie" (2006-2010), Opiekun naukowy sekcji angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku (z ramienia UW) (2006-2012), Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2011), Członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (2012–2013), członek Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej (2013).

Funkcje Naukowe: Redaktor naczelny: „Language and Literary Studies of Warsaw" (od 2010). Sekretarz redakcji: „Kwartalnik Neofilologiczny" (2007-2008). Redaktor językowy: „Komunikacja specjalistyczna" (od 2011). Członek rady naukowej serii wydawniczej Neo-Latin Studies / Neulateinische Studien wydawnictwa Peter Lang. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020 (2007-2008). Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: International E. M. Forster Society (przewodniczący), Polish Association for the Study of English PASE (2006-2012 wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, od 2012 członek zarządu), The International Flann O'Brien Society, International Association for Neo-Latin Studies, European Society for Translation Studies.

 

Zainteresowania  naukowe

• Literatura brytyjska przełomu XIX i XX wieku
• Przekład literacki
• Socjologia przekładu literackiego
• Historia przekładu literackiego
• Historia Anglii i Szkocji
• Życie i dzieło E. M. Forstera
• Recepcja twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Projekty naukowe - realizowane
2014-2015: Edward Morgan Forster - studium monograficzne (BSt).
2013-2014: Recepcja elementów kulturowych i religijnych liryki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Wielkiej Brytanii od XVII do XIX wieku (BSt).
2008-2014: Polska edycja pełnego wydania prozy Flanna O'Briena.

Projekty naukowe - zrealizowane
2009: Maciej Kazimierz Sarbiewski in British Translations and Emulations (stypendium Fundacji A. Mellona)
2006-2008: "Angielskie przekłady, parafrazy i emulacje poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego" grant KBN (N103 031 31/1934).

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.