dr hab. Anna Borowska

tytuł naukowy Dr hab./Associate Professor
tel. do pokoju 22/55 34 226
e-mail: a.borowska@uw.edu.pl
nr pokoju 534
dyżur czwartek/Thursday 11.45-12.45
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

CV naukowe 

Wykształcenie/Degree:

 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt.: "Avialinguistics: The Study of Language for aviation Purposes" (2018)
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warszawski / Ph.D. in Applied Linguistics, Languages for Specific Purposes, University of Warsaw
 • Magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia dzienne / M.A. in English Language and Literature, Catholic University of Lublin

Funkcje akademickie/administrative duties:

 • Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. praktyk tłumaczeniowych (od 2009r.) / Head of Institute's Proxy for student translation internships (since 2009)
 • Koordynator dydaktyki translacji pisemnej (2010 – 2014) – studia dzienne i zaoczne / Translation classes coordinator
 • Koordynator obsady zajęć i dydaktyki translacji pisemnej (2012 - 2014) / Responsible for translation classes 
 • Członek Rady Instytutu (2012 - 2016) / Member of Institute Council
 • Współautorka programów KRK (2012-2013) / Co-author of KRK

Funkcje naukowe/Research duties:

 • Kierownik Ośrodka Badawczego Komunikacji Lotniczej – Head of Aviation Communication Research Centre (od/since 2013)
 • Redaktor / Editor Studi@ Naukowe (2012-2015)
 • Redaktor Zarządzający w Międzynarodowym Wydawnictwie Naukowym Versita/DeGruyter / Managing Editor in International Academic Publisher Versita/DeGruyter (2011-2015)

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych/Membership:

 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej – PTLS (od 2011 r.);
 • International Civil Aviation English Association – ICAEA (od 2012 r.).
 • International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL) (2012)

 

Zainteresowania naukowe/Research interests

Angielski język lotniczy / Aviation English
Komunikacja lotnicza / Aviation Communication
Języki specjalistyczne / Languages for Specific Purposes


Staże i stypendia naukowe/Scholarships  

2011: Stypendium Erasmus: Université Charles-de-Gaulle (Lille III), Lille, Francja (France).
2012: Stypendium Erasmus: Università di Tor Vergata, Rzym (Rome), Włochy (Italy).
2013-2015 ekspert narodowy - terminologia, tłumaczenia: Komisja Europejska / European Commission – Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczen Pisemnych (Directorate-General for Translation), Luksemburg (Luxembourg)
2016: Stypendium Erasmus +: Haskoli Islands, Reykjavik, Islandia (Iceland)
2017: Stypendium Erasmus+ – przeprowadzenie zajęć z cyklu Tłumaczenia i terminologia w UE w Dipartimento di Filologia, Universita di Pisa, Piza, Włochy/ Italy
2017: Stypendium Erasmus+ – przeprowadzenie zajęć z cyklu Aviation Communication w Fachhochschule Flensburg, Flensburg, Niemcy/ Germany


Projekty/Projects

2012: Projekt „Nauczyciel Przyszłości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego – przeprowadzenie cyklu wykładów w WSNSiT w Radomiu pt.: Metodyka nauczania języka angielskiego.
2013: Projekt „Fly a Way"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego – trener kadry PLL LOT Warszawa – szkolenie język angielski.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj