dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska

tytuł zawodowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 234
e-mail: d.kozakiewicz@uw.edu.pl
nr pokoju 518
dyżur  
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 
 

 

 

  CV naukowe

Studia:
Tytuł licencjata: 2007: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Kierunek Filologia włoska, temat: Metodi di costruire testi pubblicitari nelle riviste femminili, in base a La Donna Moderna. - Metody konstruowania tekstu reklamowego we włoskich czasopismach kobiecych na podstawie tygodnika La Donna Moderna.
(2006-2007) roczne stypendium w ramach  programu Socrates Erasmus (studia równoległe): Wydział Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino, Spaceland Srl: VII Programma Quadro (Projekty tłumaczeniowe w ramach VII Programu Ramowego).
Tytłu magistra: 2009: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Kierunek Filologia włoska, temat: Uno sguardo sulla pubblicità italiana "per eccellenza": l'arte della comunicazione FIAT - Obraz „doskonałej" reklamy włoskiej: sztuka komunikacji FIAT.
Od 2010: studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, IKLA.

Funkcje akademickie: od grudnia 2012 pracownik etatowy na stanowisku wykładowca na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, IKLA.
Prowadzone przedmioty: PNJW – wszystkie moduły, tłumaczenia pisemne język włoski, tłumaczenia ustne język włoski, gramatyka opisowa język włoski, gramatyka kontrastywna.  

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Koło Naukowe BAJT – IKLA Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski
Koło Naukowe Edukacji Multimedialnej i Informatycznej Uniwersytet Warszawski - od 2010 roku – projekt współpracy międzynarodowej w ramach EEA NORWAY GRANTS (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – „Rola języka w życiu człowieka"
Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
AIPI – Associazione Internazionale Professori di italiano
AitLA – Associazione Italiana di Linguistica Applicata (członek niezrzeszony)
Associazione  Italiani in Polonia (założyciel, wiceprzewodnicząca).
Redaktor naczelna dwujezycznego miesięcznika „Gazzeta Italia" www.gazzettaitalia.pl

 

Zainteresowania naukowe 

Specjalności naukowe: lingwistyka
Zainteresowania badawcze: językowa konceptualizacja pojęciowo wyodrębnionych elementów rzeczywistości, innowacje językowe i ich konsekwencje w praktyce tłumaczeniowej oraz leksykograficznej, interlingwistyczna i interkuluturowa analiza tekstów medialnych.  
glottodydaktyka

Projekty naukowe i stypendia
2013: Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych we Włoszech - BORSA DI STUDIO del Ministero degli Affari Esteri: Programma Esecutivo dell'accordo di cooperazione culturale e scientifico tra Italia e Polonia, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e delle Culture Moderne. Projekt w ramach studiów doktoranckich: Esponenti lessicali dell'immagine della qualità della vita nelle società europee, sull'esempio delle pubblicità sociale italiana e polacca.    
2012-2013: Laureatka Programu Nowoczesny Uniwersytet -  PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAJLEPSZYCH UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH I MŁODYCH DOKTORÓW: http://www.nuw.uw.edu.pl/?page_id=2473
2012-2014: Leonardo Da Vinci Partnership Project: LLP - LLP IP:2012-1TR1-LEO04-35470-1 Open the Door for your Future Through Language Learning. Teaching Languages for professional purposes – Vocational Education
2010  Il lessico tra grammatica e dizionario Corso di aggiornamento per insegnanti - Katedra Italianistyki UW, Accademia della Crusca ;
2009 L'italiano o gli italiani: modelli di lingua a confronto - Corso di aggiornamento per insegnanti di lingua italiana - Dipartimento dell'Italianistica Università di Varsavia, Ambasciata dell'Italia in Polonia, IIC;
2006 – 08.2007 – Staż w SpaceLand Italia Srl, via Rivalta 9, Grugliasco, Torino, Włochy - Asystentka przy aplikacji o fundusze europejskie (6°FP, 7°FP, Agencje ASI, ESA) – badania na komórkach macierzystych w mikrograwitacji -  opracowywanie strategii komunikacji i promocji badań naukowych
2006 Wymiana międzynarodowa i warsztaty dla tłumaczy naukowych  w Rimini. Corso di aggiornamento e workshop:   Traduzioni PL-IT, IT- PL: Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Bologna.

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostepne są tutaj.