dr Dario Prola

tytuł naukowy dr
tel. do pokoju 22/55 34 234
e-mail: darioprola@uw.edu.pl
nr pokoju 518
dyżur    
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje naukowe

 

 

  CV naukowe

Studia:
Università di Torino (Włochy), Wydział Literatury i Filozofii 1995-2001 r. (tytuł magistra z zakresu literaturoznawstwa włoskiego). Doktorat: Università di Torino (Włochy), Wydział Języków Obcych 2003-2008 r. (stopień doktora z zakresu literaturoznawstwa polonistycznego; nostryfikacja stopnia doktora literaturoznawstwa polonistycznego: 2009 r.,Wydział Polonistyki UW).

Stypendia: 1999-2003: Pobyt w Polsce w ramach trzech różnych stypendiów przyznanych przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: na Wydziale Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Filologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Filologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenia zawodowe:
od 2004 do 2011 roku: Wykładowca w Katedrze Italianistyki UW.
od 2006 do 2009 roku: Lektor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
od 1 X 2011 roku: Adiunkt w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW.

Organizacja konferencji naukowych:
Organizacja konferencji naukowej pt. Widziane z drugiej strony: języki, literatura i kultura w tłumaczeniu. Warszawa, Wydział Lingwistyki Stosowanej, piątek 26 i sobota 27 kwietnia 2013.

Funkcje akademickie: koordynator zajęć z przekładu sekcji włoskiej (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych). Koordynator egzaminów wstępnych z języka włoskiego. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dla studiów II stopnia (rok akademicki 2012-2013).

Funkcje naukowe: członkostwo w AIPI (Międzynarowe Stowarzyszenie Profesorów Włoskich), członkostwo w AIBA (Stowarzyszenie Italianistów na Bałkanach).
 

Zainteresowania naukowe

- Włoska literatura współczesna
- Polska literatura współczesna
- Polsko-włoskie związki kulturowe
- Przekład literacki


Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.