dr Anna Bajerowska

tytuł zawodowy

doktor

tel. do pokoju

22/55 34 259

e-mail:

a.b.bajerowska@uw.edu.pl

nr pokoju

510

dyżur

  

CV naukowe

 

zainteresowania naukowe

 

publikacje naukowe

 

 

 

 

 

CV naukowe

Wykształcenie:
2007-2013    studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
2007/2008 - studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim w zakresie tłumaczeń konferencyjnych (konsekutywnych i symultanicznych) w ramach stypendium DAAD, ukończone z wyróżnieniem;kombinacja językowa: polski – niemiecki – angielski; uzyskany tytuł zawodowy: M. A. Konferenzdolmetscherin für Polnisch, Deutsch und Englisch
2002-2007 - studia magisterskie w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, język niemiecki, język angielski, ukończone z wyróżnienie

Zagraniczne staże naukowe i dydaktyczne:
2010 - roczny staż naukowy dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Siegen
2008 - czteromiesięczne stypendium badawcze dla studentów studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Siegen
2007/2008 - roczne studia podyplomowe (stypendium DAAD) na Uniwersytecie w Moguncji/ Germersheim w zakresie tłumaczenia konferencyjnego; praktyki dydaktyczne                                                              
2005/2006 -roczne studia na Wydziale Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu w Moguncji/ Germersheim (stypendium Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Moguncji)

Doświadczenie zawodowe:
od 2009
- prowadzenie zajęć z tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka niemieckiego- oraz na język niemiecki w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego
- tłumaczenia konsekutywne oraz pisemne zlecone przez władze Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Warszawie
- tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne: wydawnictwo Express Media,Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski"
- tłumaczenie i korekta tekstów (polityka UE, medycyna, chemia gospodarcza, umowy): prace zlecane przez biura tłumaczeń i klientów indywidualnych             
2007/2008 - tłumaczenie symultaniczne konferencji na Wydziale Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Stosowanego w Germersheim (ok. 90 godz.)
09/2006 - praktyki tłumaczeniowe w Biurze Informacji Rady Europy; redagowanie i tłumaczenie biuletynów informacyjnych dla Sekretariatu Generalnego Rady Europy  
08/2004 - tłumaczenie artykułów prasowych dla tygodnika „Newsweek Polska", redagowanie tekstów i notatek prasowych


Zainteresowania naukowe

lingwistyka języków specjalistycznych, lingwistyka tekstu, neurolingwistyka, kognitywistyka, teoria wiedzy, neurologia

Zainteresowania pozanaukowe:
sztuka reportażu, proza i poezja oniryczna, historia medycyny, związki medycyny ze sztuką

 

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.