dr Alicja Sztuk                                                                                                       

tytuł zawodowy doktor
tel. do pokoju 22/55 34 259
e-mail: alicja.sztuk@uw.edu.pl
nr pokoju 510
dyżur   
CV naukowe  
zainteresowania naukowe  
publikacje  

                    

    

                                          

CV naukowe

Wykształcenie:

licencjackie:  2007-2010, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Katedra Języków Specjalistycznych, tytuł licencjata filologii w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (język niemiecki i język angielski), tytuł pracy licencjackiej:  „Polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich des Familienrechts anhand des polnischen Familien – und Vormundschaftsgesetzbuches und seiner deutschen Übersetzung."

magisterskie: 2010-2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, tytuł magistra filologii w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (język niemiecki i język angielski), tytuł pracy magisterskiej: „Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und seine Übersetzung ins Polnische. Eine translationsorientierte Analyse."

doktoranckie: 2012-2016, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, temat rozprawy doktorskiej: „Normalizacja translatoryczna polskiej i niemieckiej terminologii z zakresu ochrony danych osobowych".

Funkcje naukowe:
2014 – obecnie Członek Zespołu Redakcyjnego "Debiuty Akademickie".

Funkcje akademickie:
2016 – obecnie Koordynator ds. dydaktyki języka niemieckiego, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
2014 – obecnie Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej –  PTLS.
2015 – obecnie Członek Reprezentant z aktywnym prawem głosu Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią (podkomitet terminologiczny) w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
2016 – obecnie Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich – SGP.


Zainteresowania naukowe

Lingwistyka Języków Specjalistycznych
Translatoryka
Dydaktyka translacji
Planowanie języka i terminologii
Termiotyka

Publikacje:

Publikacje naukowe dostępne są tutaj.